Individanpassad Yrkesutbildning - ForshagaAkademin

IM – Individanpassad yrkesutbildning

VÄLKOMMEN TILL
individanpassad yrkesutbildning, IM

Utbildningen vänder sig till elever som har svårt att hitta ett givande upplägg inom det vanliga upplägget på IM-programmet. Fokus kommer att ligga på, inom ramarna för utbildningen, ett individanpassat studieupplägg i nära samverkan med arbetslivet.

IM-individanpassad-yrkesutbildning

ALLAS RÄTT TILL DRÖMMAR

Större möjligheter för personer med funktionsvariationer att förverkliga sina drömmar. Det är med den utgångspunkten som ForshagaAkademin har startat utbildningen IM – individanpassad yrkesutbildning. Utifrån sina egna intressen ska fler få möjligheten att hitta en anställning på den öppna arbetsmarknaden.

INDIVIDANPASSAD STUDIEGÅNG

För att ge samtliga elever bästa möjliga förutsättningar kommer studiegången individanpassas utifrån intresse och behov av stöd. I den mån det är möjligt kommer grundämnen att läsas tillsammans med andra gymnasielever för att skapa en större känsla av sammanhang. Dessutom kommer ett individanpassat och klassrumsbaserat språkträningsupplägg finnas tillgängligt. Detta kommer baseras på den väletablerade Karlstadmodellen.

Studiegången kommer även att anpassas efter den sektor som eleven har sina intressen. Inledningsvis handlar det om Handel & Service,
Djur & Natur samt Barn & Fritid.

STOR DEL PRAKTIK

En stor och viktig del av utbildningen är praktik hos ett företag i en bransch där eleven har sitt intresse. På APL-platsen kommer det även finnas med en pedagogisk resurs från skolan för att skapa så bra förutsättningar som möjligt. Den pedagogiska resursen kommer att finnas med tills dess att värdföretaget och skolan anser eleven vara tillräckligt självständig.

Intresseanmälan

  Jag är intresserad av:

  GYMNASIEUTBILDNING

  HundsportSportfiskeViltvårdÄventyrsturismNaturguide & VildmarkskockIM individanpassad yrkesutbildning

  YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING

  Fiske- och Jaktguide

  Jag vill:
  gärna boka in ett besök
  veta mer om utbildningen

  Denna sida är skyddad av reCAPTCHA. Googles Sekretesspolicy och
  Användarvillkor gäller.

  Program­innehåll

  Nedan kan du läsa om vilka kurser som ingår i utbildningen.
  Övergripande kurser, inriktningsspår samt APL och individanpassad språkträning.

  Övergripande kurser 600p

  Anpassas efter individens nivå

  • Matematik, 100p
  • Engelska, 100p
  • Svenska, 100p
  • Idrott & Hälsa, 100p
  • Religionskunskap, 50p
  • Samhällskunskap, 50p
  • Naturkunskap, 50p
  • Estetisk verksamhet, 50p
  APL

  Genomförs hos värdföretag som verkar inom bransch för valt inriktningsspår. 

  Språkträning

  Individanpassad och klassrumsbaserad språkträning. 

  Handel & Service (inriktningsspår 600p)
  • Servicekunskap, 100p
  • Praktisk marknadsföring, 100p
  • Personlig försäljning 1, 100p
  • Personlig försäljning 2, 100p
  • Handel, specialisering, 100p
  • Branschkunskap inom handel & admin, 100p
  Djur & Natur (inriktningsspår 600p)
  • Hundkunskap 1, 100p
  • Hundkunskap 2, 100p
  • Hundkunskap 3 100p
  • Träning av hund, 100p
  • Servicekunskap, 100p
  • Personlig försäljning, 100p
  Barn & Fritid (inriktningsspår 600p)
  • Hälsopedagogik, 100p
  • Pedagogiskt ledarskap, 100p
  • Aktivitetsledarskap, 100p
  • Kommunikation, 100p
  • Grundläggande vård och omsorg, 100p
  • Barns lärande och växande 100p

  dina år på forshagaakademin

  ANPASSAD PLAN

  När eleverna börjar utbildningen kommer en individanpassad studieplan upprättas, där innefattas även språkträning. Grunden är att alla elever ska ha svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, naturkunskap, religionskunskap och estetisk verksamhet i sin studieplan. 

  INTRESSET STYR

  Elevens studieplan kommer också att inriktas mot den bransch som eleven är intresserad av. Just nu erbjuder ForshagaAkademin följande områden: Handel & Service,  Djur & Natur samt Barn & Fritid. Självklart kommer även praktikplats styras av vald bransch.

  PRAKTIK (APL)

  Grundtanken är att varje elev ska ha praktik (APL) två dagar i veckan hos sitt värdföretag. En pedagogisk resurs från skolan kommer att fungera som ett stöd på APL-platsen tills dess att skolan och värdföretaget tillsammans bedömer att eleven är tillräckligt självständig.

  Ansök till Individanpassad yrkesutbildning

  Kontakta studie- och yrkesvägledare på den egna skolan alternativt ta kontakt direkt med ForshagaAkademin. För att få påbörja utbildningen krävs ett beslut från hemkommunen. Kostnaden för hemkommunen är IM-programmets elevpeng samt kostnaden för elevens pedagogiska resurs.

  APL (Praktik)

  Grundtanken är att eleverna ska ha APL två dagar i veckan hos sitt värdföretag.

  En pedagogisk resurs från skolan som kommer att fungera som ett stöd på praktikplatsen tills dess att skolan och värdföretaget bedömer att eleven är tillräckligt självständig.

   

   

  Möjlighet att förverkliga drömmar

  I december 2020 presenterade vi utbildningen genom pressmeddelande och en lokal presskonferens. Läs vårt pressmeddelande här – i artikeln finns också länkar till reportage i SVT, NWT och VF.

  Om utbildningen i media.

  boende och fritid i forshaga

  För elever som har behov av extra stöttning runt sin boendesituation krävs LSS-stöd som vårdnadshavare ansöker om från sin hemkommun.  ForshagaAkademin har ett eget elevboende för elever som inte bor i närheten av skolan.

   På ForshagaAkademin är en aktiv fritid viktig oavsett vilken gymnasieutbildning det gäller. Individuell yrkesutbildning är inget undantag. Skolans personal kommer att aktivt jobba med att integrera eleverna i ForshagaAkademins fritidsaktiviteter. 

  @forshagaakademin på Instagram

  Följ med i vardagen på ForshagaAkademin