SportfiskeGymnasiet - ForshagaAkademin

Välkommen till
Sportfiske­gymnasiet!

Sportfiskegymnasiet är utbildningen för dig som har ett brinnande sportfiskeintresse. Utbildningen är ett yrkesprogram baserat på naturbruksprogrammet (särskild variant). Detta betyder att den är unik i sitt slag i Sverige och har riksrektrytering. Antagna elever är garanterade inackorderingsbidrag från CSN enligt deras regler. Du kan få högskolebehörighet genom att välja studiespåret som individuellt val. Vi har ett nära samarbete med sportfiskebranschen för att erbjuda hög kvalitet på utbildningen. Vi är sportfiskebranschens skola i Sverige!

Vad blir du?

Utbildningen passar dig som vill arbeta med sportfiske, fiskevård, turism och företagande. Om du vill fördjupa dig inom sportfiskemetoder väljer du fiskespåret som individuellt val. Väljer du att läsa studiespåret hos oss får du grundläggande behörighet för vidare studier. Med ett naturvetenskapligt basår efter din student kan du också läsa vidare till t.ex. marinbiolog.

VI ÄLSKAR SPORTFISKE!

Det här är utbildningen där du får lära dig alla typer av sportfiske. Kanske är du redan expert på något område och genom att lära dig andra metoder ökar du dina möjligheter att få jobb inom branschen. På schemat finns bl.a. fiske- och vattenvård, naturguidning, matlagning, företagande och biologi. Alla elever läser Ung Företagsamhet som ger dig värdefulla kunskaper om du vill starta eget efter gymnasiet. Utbildningen präglas av entreprenörsanda och kunskaper om småföretagandets möjligheter och villkor.

SPORTFISKE ÄR EN HIT

Teori blandas med praktik i och med våra HIT-dagar (helhet, integration och träning) där olika lärare och ämnen samarbetar. Vad sägs om att blogga om bästa gäddfisket på dina svenskalektioner eller göra fiskeinstruktionsfilmer på engelska? En dag i veckan flyttar de praktiska övningarna ut i skogen eller till vattnet t.ex. vid fiske, bransch- och mässbesök eller fiske- och vattenvårdsprojekt.
SportfiskeAkademins huvudinriktning är att utbilda kunniga medarbetare för den expansiva sportfiskebranschen. Detta innebär att vi samarbetar med branschen för att leva upp till deras krav.

Ansök till Sportfiske­gymnasiet

Senaste Sportfiske­nyheterna

Nätprovfiske Emsen 2019

Nätprovfiske Emsen 2019

Förra veckan var det återigen dags för vår årliga provfiskevecka som genomförs med elever från YH 2 och Gy 3. I år gjordes det standardiserade nätprovfisket i sjön Emsen. Nätprovfiske är en metod som används för att kunna bedöma ett fiskbestånds status i en sjö. Näten...

Sportfiskeakademin bygger nya möjligheter i rinnande vatten

Sportfiskeakademin bygger nya möjligheter i rinnande vatten

Sportfiskeakademins elever i åk 2 studerar praktiskt och teoretiskt ett arbetsmoment biotopvård i rinnande vatten. Under två dagar arbetar eleverna praktiskt i fält med att återställa och restaurera vattensystem som tidigare är flottledsrensade. De arbetar med att...

Full fart för årskurs ett!!!

Full fart för årskurs ett!!!

Vår nya gymnasieklass har nu börjat komma igång med sin utbildning på riktigt och vi har varit ute på våra första fiskepass och eleverna har även fångat många fina fiskar på fritiden! Med tanke på all fisk de redan lyckats få så lever de stora fiskarna i vårt område...

Yrkesval efter dina studier vid Sportfiske­gymnasiet

Sportfiskegymnasiet är en yrkesutbildning där målet är att du ska vara attraktiv att anställa direkt efter dina studier alternativt ha sådana kunskaper att du kan starta och driva eget företag inom sportfiskebranschen. Det finns också möjligheter att välja kurser för att öka din behörighet för vidare studier på universitet eller högskola.

 Möjliga yrken efter att du läst Sportfiskegymnasiet

 • Sportfiskeguide, i Sverige eller internationellt:
  -Flugfiskeguide, gäddfiskeguide, trollingguide, havsfiskeguide mm.
 • Guide inom övrig upplevelseturism
 • Egenföretagare
 • Redskapshandel inom sportfiske:
  -Inne/Utesäljare, Produktutvecklare av sportfiskeutrustning, betestillverkare, flugbindare mm
 • Media:
  -Sportfiskeskribent/Webbredaktör
 • Fisk- och Vattenvård:
  -Provfiskare , Biotopvårdare, Fiskodlare, Fiskeförvaltare (tex. tillsyningsman)
 • Projektledare:
  Till exempel inom områden såsom miljö, ekoturism, länsstyrelse eller fiskvårdsområden.

Efter avslutade gymnasiesstudier kan du genom att ha läst det studieförberedande spåret hos oss söka direkt till vissa högskole- och universitetsutbildningar. Andra kräver viss komplettering, tex naturvetenskapligt basår. Efter det kan man bland annat läsa till följande yrken: Biolog, Marinbiolog, Fiskbiolog, Limnolog, Ekolog

Program­innehåll på Sportfiske­gymnasiet

Nedan kan du läsa om vilka kurser som ingår i utbildningen. Vill du veta mer kan du läsa på Skolverkets hemsida.

Utbildningen omfattar 2500p

Gemensamma ämnen 600p

 • Engelska 5 100p
 • Historia 1 50p
 • Idrott & Hälsa 1 100p
 • Matematik 1 100p
 • Naturkunskap 1 50p
 • Religion 1 50p
 • Samhällskunskap 1 50p
 • Svenska 1 100p
Programgemensamma karaktärsämnen 400p

 • Biologi 1 100p
 • Entreprenörskap 100p
 • Naturbruk 200p
Särskild variant 1200p:

 • Biologi 2 100p
 • Entreprenörskap och företagande 100p
 • Handel-specialisering 100p
 • Moderna språk 100p
 • Naturguidning 1 100p
 • Naturguidning 2 200p
 • Fiske och Vattenvård 1 100p
 • Fiske och vattenvård 2 200p
 • Besöksnäringen 100p
 • Matlagning 1 100p
Individuellt val* 200p
Gymnasiearbete 100p

*Inom det individuella valet kan du välja att läsa kurser som ger dig behörighet att studera vidare efter gymnasiet. Alternativt kommer du att kunna välja kurser som ytterligare fördjupar karaktären på din utbildning.

Inriktningsspår 200p:

 • Fiske 1 100p
 • Aktiviteter och upplevelser 100p
Studiespåret 200p:

 • Svenska 2 100p
 • Engelska 6 100p
Utökning (kopplat till studiespåret)

 • Svenska 3 100p
 • Matematik 2a 100p
 • Samhällskunskap 1a2 50p
 • Historia 1a2 50p

APL (Praktik) på Sportfiske­gymnasiet

Gymnasieutbildningen innehåller 15 veckors APL fördelade på alla tre åren. De flesta elever har sina praktikplatser (APL- arbetsplatsförlagt lärande) på olika sportfisketurismanläggningar/camper eller sportfiskebutiker i Norden. Det finns också möjlighet att få jobba med fiske- och vattenvård under sin praktik. För närvarande har vi samarbete med ett 80-tal olika praktikplatser per år.

Praktiken är ett viktigt inslag i utbildningen, då man knyter kontakter med många företag, och många av våra tidigare elever har också fått jobb på sina tidigare praktikplatser.

Praktikperioder:
Period 1 – Camp: Under sommaren mellan åk 1 och 2
Period 2 – Butik: Slutet av åk 2 (innan sommarlovet)
Period 3 – Camp: Under sommaren mellan åk 2 och 3
Period 4 – Media/Organisationer: Hösten i åk 3

Exempel på praktikplatser: Havs- eller Laxfiske i Norge, Fjällfiske i Sverige, Gäddfiske i Sverige, Öring i Tasmanien, Alaska, Canada, Mal- och Karpfiske i Spanien, Havsfiske mm i Australien.

Bransch­samarbeten

SportfiskeAkademins huvudinriktning är att utbilda för branschen. Samarbetet med många företag sker via elevernas APU-platser, men vi har också ett fördjupat samarbete med några av branschens aktörer.

SportfiskeAkademins samarbetspartners är:
Abu, Fly-Dressing, FiskeJournalen, Sportfiskarna, SPOFA Spöfiske, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Sveriges Fisketuristföretagares förening (SeFF).

Nedan finns ett antal samlade kommentarer från SportfiskeAkademins samarbetspartners om varför de stödjer skolan och vill samverka med oss.

SportfiskeAkademins gymnasiala utbildning på ForshagaAkademin har till 100% branschens stöd! Det har den haft sedan starten. Att branschen får tillgång till välutbildade personer är nu viktigare än någonsin. Det svenska sportfisket och sportfisketurismen har världsunika utvecklingsmöjligheter. Potentialen är påtalad och uppmärksammad av såväl myndigheter som regeringen. När sportfisket utvecklas och växer är det av yttersta vikt att branschen bemannas av välutbildad personal.

Som bransch har sportfisket sedan länge gått om yrkesfisket i betydelse om omsättning. Fiskeriverkets senaste rapport anger att den direkta omsättningen är 1 miljard kronor. Då är inte redskapshandel och fiskevård inräknade. Bara redskapshandeln omsätter årligen 500 miljoner kronor i Sverige.

Sportfiskeakademins utbildning har nu bedrivits i många år med stor framgång. Genom den specialinriktade utbildningen i Forshaga har kompetensnivån inom näringen höjts väsentligt från en amatöristisk till professionell nivå. Fler personer med denna kompetens behövs i såväl redskapshandeln som turismindustrin. Fiskevattenägare och –förvaltare har tack vare utbildningen fått en större möjlighet att rekrytera lämplig personal för deras behov.

Som utbildningens yrkesråd ser vi att skolan gör ett bra jobb. Ansökningarna till skolan är många, det är otroligt få avhopp från utbildningen och eleverna är nöjda. Genom engagemanget i yrkesrådet har vi på nära håll fått kvittens på det engagemang och den professionalitet som präglar skolledning och lärare.

Utbildningen i Forshaga är unik i sitt slag i Europa, kanske i världen. Diskussioner med kollegor världen runt visar att en sportfiskeinriktad utbildning som den i Forshaga är önskvärd hos många andra länder med någorlunda goda sportfiskeförutsättningar.

/SportfiskeAkademins yrkesråd

Stipendier

Varje år delas flertalet stipendier ut till elever som studerar på ForshagaAkademin. Skolan har egna stipendier och flera av våra samarbetspartners bidrag gör det möjligt att dela ut flera generösa stipendier till våra elever.

Skolans stipendier:

 • Stipendium för bra studieresultat
 • Stipendium för gott föredöme
 • Stipendium för bästa utveckling
 • Årets gymnasist

Externa stipendier Sportfiske:

 • ABU AB
 • Forshaga kommun och Forshaga fiskevårdskrets
 • i-Fiske
 • Fishing Guide in Sweden

Elevförmåner

Nedan exempel på några elevförmåner:
Som elev vid SportfiskeAkademin behöver du inte äga all fiskeutrustning! Dels erbjuds du låna det du behöver vid undervisningstillfällena och dels erbjuds du att köpa utrustning till mycket rabatterat pris via våra samarbetspartners och lokala fiskebutiker.
 • Fiskekort i Forshaga kommun
 • Lån av båtar och fiskeutrustning samt tillgång till verkstad
 • Billigt fiske i skolans egna tjärnar
 • Gratis badhusbesök, möjligheter till träning

Under utbildningen genomförs ett antal utbildningsresor och aktiviteter, nedan några exempel:

 • Sportfiskemetods-vecka
 • Sportfiskemässan
 • Fjällresa
 • Norgeresa
 • Provfiske
 • ABUresan