Elev hos oss - ForshagaAkademin

Elev hos oss

Här hittar du information om terminstider, sjukanmälan, Ung Företagsamhet m.m. 

Terminstider

TERMINSTIDER 2024

HÖSTTERMINEN 2024
Skolstart:
åk 1 – 19/8  (introhelg 16-18/8)
Studiedagar: 30/9 och 29/11
Höstlov: v. 44
Skolavslutning: 19/12
Prövningsdag: 19/12

VÅRTERMINEN 2025
Skolstart: 7/1
Lediga dagar:  7/2, 17-18/4,  1-2/5 , 29/5, 6/6
Studenten: 28/5
Terminsavslutning: 11/6 

CSN-tider 2024/2025

(CSN-tider är de datum som ska skrivas in på ansökan om t.ex. inackorderingstillägg.)

Gymnasiet
2024-08-19 – 2024-12-20
2025-01-07 – 2025-06-11

Yrkeshögskolan
YH år1:
2024-08-19 – 2024-12-15
2025-01-06 – 2025-06-27

YH år2:
2024-07-22 – 2024-12-20
2025-01-06 – 2025-04-25

ELEVHÄLSAN PÅ FORSHAGAAKADEMIN

elevhälsan

Medicinska insatser
Psykosociala insatser
Specialpedagogiska insatser

Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande med insatser för att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa.

elevhälsoteamet består av

Skolchef
Rektor
Skolsköterska
Skolkurator
Specialpedagoger
Speciallärare
Fritidsvärdar
Skolläkare
Skolpsykolog

MER OM VÅR ELEVHÄLSA

Elevhälsa

Skolan har ansvar för elever i behov av särskilt stöd. De som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd för att klara sina studier skall få detta. Stödet ska i första hand ges i den grupp eller klass som eleven tillhör. Många är i behov av extra stöd ibland, några behöver det mer än andra, en del oftare, men gränsen är flytande. 

Ansvar för elevhälsoarbetet finns hos den personal som dagligen möter eleven och som finns närmast eleven. Basen för elevhälsoarbetet ligger i arbetslaget. Lärare, coacher och fritidsvärdar är de viktigaste aktörerna inom elevhälsan då de ansvarar för att fånga upp elever samt följa upp dem så att de når sina studiemål. Coachen har kontakt med vårdnadshavare och avgör om de behöver informeras, erfarenhetsmässigt så vet vi att det är bättre att informera vårdnadshavare för mycket än för lite. 

Elevhälsoteam

Personal från elevhälsoteamet har regelbundna träffar med arbetslagen. Varje elev, förälder, lärare ska snabbt kunna få kontakt med personal från elevhälsoteamet. Förutsättningen för eleven att nå målen ökar om åtgärderna sätts in tidigt. Åtgärdsprogram och elevbeskrivningar har en central roll i skolans arbete med särskilt stöd och extra anpassningar. Genom att vara ett redskap för personalen då det gäller planering och utveckling av den pedagogiska verksamheten kring den enskilde eleven. Om en åtgärd inte fungerar så utvärderar vi och prövar en ny. Ibland behövs samarbete med externa aktörer såsom vårdcentral, psykiatrin, kvinnojour, LSS, mfl. Elevhälsan träffas regelbundet och diskuterar förebyggande åtgärder, organisation, samt utvärderar pågående insatser gällande elever. 

livskunskap

Undervisning i livskunskap är obligatorisk under alla årkurser och hålls främst av pedagoger och elevhälsa, men är inte betygsgrundande. Grundtanken är att ge eleverna möjlighet till egen reflektion gällande värdegrundsfrågor: konflikthantering,  demokrati, alkohol, tobak, droger, sexualitet, relationer, Hbtqia, funktionsvariationer mm.

Skolsköterska

Lovisa Johansson

Bild kommer snart

Specialpedagog / Kurator

Anna-Karin Holmberg

Specialpedagog och kurator Anna-Karin Holmberg

Studiestöd

På ForshagaAkademin kan alla vara sig själva. Här får alla den hjälp de behöver. Här skapas självförtroende. Här lyckas man! Sedan 2002 har ForshagaAkademin satsat på stödverksamhet: Portalen.

Portalen

I Portalen arbetar flera specialpedagoger och speciallärare som resurser. De hjälper elever med behov utifrån en individuell plan. Portalen har också plats för de elever som kan behöva extra mycket lugn och ro när de arbetar. Det finns även en hel del tekniska hjälpmedel som man kan ha hjälp av om man har läs- och skrivsvårigheter / dyslexi. De tillhandahålls av personalen i Portalen. Det kan vara allt från översättningspennor till iPads. iPads används även i den vanliga undervisningen.

BIBLIOTEK

Klicka här för att komma till ForshagaAkademins bibliotek. Där kan du se dina lån, söka i bibliotekskataloger
och få boktips från vår bibliotekarie.

Öppettider

måndag 9.00-16.00
tisdag 9.00-16.00
onsdag 9.00-16.00
torsdag 9.00-15.00
fredag stängt

KONTAKT

Telefon: 054-22 06 73

Det går också bra att mejla dina frågor! biblioteket@forshagaakademin.se

Ung företagsamhet

alla är entreprenörer

Lärare som brinner för entreprenörskap och företagande och elever som sprudlar av idéer. En perfekt kombination när alla elever på skolan läser Ung Företagsamhet.
Vi på ForshagaAkademin tror att alla kan bli entreprenörer bara man vill. En ökad konkurrens på arbetsmarknaden gör att elever som drivit ett UF-företag har en fördel; man får insikten att det inte är så svårt att starta eget och man vågar tro på sin egen företagsamhet.

UF för alla

På ForshagaAkademin läser alla elever Ung företag-samhet. Detta sker tillsammans med andra klasser, vilket gör att UF-företagen ofta består av elever från olika program. Populära företagsidéer på skolan är camper, produktutveckling eller att arrangera resor och aktiviteter. Upplevelsenäringen är populär och går hand i hand med våra praktiska utbildningar. Många av våra f.d. elever har startat eget företag efter skolan – något som vi är stolta över!

Resultat UF-mässa Värmland

2024

RESULTAT SM
Årets innovation – 1:a pris till Pawsitive Performance UF
Årets socialt hållbara – 2:a pris till Universe UF
Årets tillväxtföretag – 2:a pris Eldplatser UF
Årets hantverk – 2:a pris Pawsitive Performance UF
FedEx Access award – 2:a pris JaktIQ UF

RESULTAT VÄRMLAND – Årets UF-skola i Värmland!

Årets UF-företag – 1:a pris till JaktIQ UF
Årets vara – 1:a pris till JaktIQ UF
Årets hantverk
– 1:a pris till Pawsitive Performance UF, – 2:a pris till Eldplatser UF
Årets innovation
– 1:a pris till Pawsitive Performance UF, 2:a pris till JaktIQ UF
Årets sociala hållbara
– 1:a pris till Universe UF
Årets tjänst
– 2:a pris till Universe UF, – 3:e pris till Viltvårdstjänster UF
Årets monter
– 2:a pris till Pawsitive Performance UF
Årets logotyp
– 3:e pris till Pawsitive Performance UF

2023

Årets Unga Ledare på SM – 1:a pris till Moa Jakobsson från Ekholmens skog och trädgårdsservice UF

Årets UF-företag: – Jakttorn UF
Åretsstjärnskott – 1:a pri till Susanne Nyström
Årets logotyp – 2:a pris till Campfire Creators UF
ÅretsUF-kooperativ – 3:e pris till Interjakt UF
Årets Hantverkare – 2:a pris till Konst.glas.returen UF
Årets tjänst: – 2:a pris till Ekholmens skog och trädgårdsservice UF
Årets innovation – 2:a pris till Campfire Creators UF
Årets monter – 2:a pris till Ekholmens skog och trädgårdsservice UF
Årets digitala närvaro – 2:a pris till Konst.glas.returen UF

2022

Årets skola – 2:a pris
Årets ekologiskt hållbara företag
– 1:a pris till Stay Green UF
Årets tjänst – 2:a pris till Sund Hund UF, 3:e pris till Cactus Foto UF
Årets vara – 2:a pris till Stay Green UF
Årets monter – 2:a pris till Stay Green UF

2021

Årets ekologiskt hållbara företag – 1:a pris till Post Protector UF
Årets innovation – 2:a pris till Post Protector UF
Årets arbetslag – 1:a pris till naturbruksprogrammet på ForshagaAkademin. 
Juryns motivering: Ett starkt arbetslag som kompletterar varandra och ständigt arbetar för att förbättra upplevelsen för UF-företagen på skolan. För att få bättre sammanhållning och häftiga samarbeten mellan programmens olika inriktningar har UF-lektionerna synkats i schemat. Lärarna inspirerar eleverna med sitt engagemang, sin kunskap och högt uppsatta mål, vilket syns tydligt i elevernas utveckling och resultat. 

2020

Årets UF-företag – 1:a pris till Bizzt UF
Årets monter – 2:a pris till Viltkorg UF, 3:e pris till Active Kidz UF
Årets vara – 1:a pris till Active Kidz UF, 2:a pris till Bizzt UF
Årets hållbara företag – 1:a pris till Bizzt UF
Årets UF-kooperativ – 2:a pris till Bizzt UF
Årets innovation – 2:a pris till Active Kidz UF
Alumninästet – 1:a pris till Bizzt UF

2019

Årets monter – 1:a pris till Fire log UF
Årets säljare – 1:a pris till Carl Fiedler från Liv i Trägår’n UF,
Årets tjänst – 3:e pris till Scandinavian Guiding UF

2018

Årets UF-företag – 2:a plats till Knatte K9 UF
Årets monter – 1: a pris till Natur Design UF
Årets UF-kooperativ – 1: a pris till SEJA Fishing Guides UF
Årets logotyp – 3:e pris till Natur Design UF

2018

Årets UF-företag – 2:a plats till Knatte K9 UF, Årets monter – 1: a pris till Natur Design UF, Årets UF-kooperativ – 1: a pris till SEJA Fishing Guides UF, Årets logotyp – 3:e pris till Natur Design UF

2017

Årets vara – 1:a pris till Smarta Tassar UF,
Årets Säljare – 2: pris till Anna Lindberg från Smarta Tassar UF
Hållbart företagande – 2:a pris till Smarta Tassar UF
Årets protuktutveckling – 3:e pris till Fantasy Baits UF

2016

Årets tjänst  1:a plats till  X som i dyslexi UF
Hållbart företagande – 2:a plats till HundSmask UF
Årets produktutveckling – 3:e plats Bottle Ekipo UF
Helmias stipendium – X som i dyslexi UF till Evelina Sundfeldt

2015

Årets lärare – 1:a pris till Anna Forsberg
Årets alumn – 1:a pris till Malvina Martinsson
Årets monter –2:a pris till Venatorum UF
Årets skola – 2:a pris till ForshagaAkademin
Årets tjänst – 3:e pris till Hunts with Benefits UF

2014

Årets hantverk – 1:a pris till Easy Training UF, 2:a pris till Jalf UF
Årets vara – 3:e pris till Easy Training UF
Årets säljare – 3:e pris till Malvina Martinsson i Easy Training UF
Årets innovation – 2:a pris till Easygrip UF

2013

Bästa UF-skola i Värmland 
Bästa produktutveckling – 1:a pris till Psst UF
Bästa tjänst – 1:a pris till Effektjägarna UF

Stipendier

Varje år delas flertalet stipendier ut till elever som studerar vid ForshagaAkademin. Skolan har egna stipendier och flera av våra samarbetspartners bidrag gör det möjligt att dela ut flera generösa stipendier till våra elever. Nedan finner du skolans egna stipendier. För mer info om våra branschstipendier, se respektive utbildningssida.
Stipendium för bra studieresultat
ForshagaAkademin delar vid varje terminsslut ut ett studiestipendium till en elev på varje program och årskurs som uppnått det hösta betygsgenomsnittet. Första gången en elev kan erhålla stipendiet är i samband med våravslutningen i åk1.
Stipendium för gott föredöme
ForshagaAkademin delar vid varje terminsslut ut ett stipendium till en elev i varje årskurs på varje program som sköter sina studier väl, uppvisar en hög social kompetens och har en god närvaro. Stipendiaten ska vara ett föredöme för de andra eleverna på skolan.
Stipendium för bästa utveckling

Detta stipendium delas ut både vid vårterminen och höstterminen, till åk 2- och 3-elever. Stipendiet ges till elev som visat en positiv utveckling. Det kan exempelvis ges till elev som visar stort ansvarstagande för sin ”träning” och utveckling inom utbildningsområdet (hund, äventyr/friluftsliv, sportfiske eller jakt).

Årets gymnasist
ForshagaAkademin utser i samband med studenten en stipendiat i åk3 på något av skolans program som uppfyller något eller några av föjlande kriterier: -Goda studieresultat -Hög social kompetens -Entreprenöriellt tänkande -Verkat för att sprida en positiv bild av ForshagaAkademin.
Resestipendium
ForshagaAkademin delar 2 gånger per år ut ett stipendium som är avsett för studerande på gymnasiet. Stipendiesumman är på 6000 kr/år och utdelas till den elev som vill förlägga sin praktik utomlands. Stipendiet kan sökas en gång på hösten och en gång på våren. Stipendiaten utses av Stipendiekommittén. Kriterier Resan ska ha ett tydligt syfte och vara kopplat till elevens APU. Resan ska ha en koppling till framtida yrkesutövning. Stöd ges för resa och/eller logi. Resa och logi beaktas enligt billigaste rimliga alternativ. Särskild hänsyn kan tas till elevens ekonomiska situation. Efter resan ska eleven skriva en reseberättelse inkluderat foton som skolan förbehåller sig rätten att publicera i marknadsföringssammanhang och på skolan hemsida. Sista ansökningsdag är 30 oktober och 31 mars. I ansökan ska tydligt framgå: • Syfte med resan • När resan ska genomföras • Budget • Kontaktperson på praktikplatsen utomlands Ansökan lämnas in skriftligt till Per Johansson eller Fredrik Ernfridsson. Stipendiekommittén utser stipendiat/stipendiater.

Studievägledning

Som gymnasieelev vid ForshagaAkademin finns möjlighet att få hjälp med vägledning under sin studietid. Vår studievägledare heter Håkan Skarfelt och du hittar även information om kommande högskoleprov m.m. på tavlan utanför fritidsvärdarnas kontor.

På skolan finns möjlighet till studievägledning dit man som gymnasieelev kan vända sig när man vill planera sina studier. Här kan man få hjälp med;

  • Vägledning om olika val man kan göra under sin utbildningstid vid ForshagaAkademin (t.ex. om studieförberedande spår eller fördjupningsspår inom respektive program
  • Vägledning och information om eftergymnasiala studier.
  • Vägledning och information om utbildningar efter gymnasiet, och om yrken samt arbetsmarknad.
  • Vägledning och information om behörighetskrav och betyg mm.