Ansökan gymnasium och Yrkeshögskola, ForshagaAkademin

HUR DU ANSÖKER

Alla elever i årskurs 9 i hela Sverige, och övriga Norden, kan och har rätt att söka till ForshagaAkademin.
Vi har riksintag på alla våra utbildningar.

Söker till oss gör du via gymnasievalssidor på webben såsom Dexter, Indra och andra liknande plattformar. För att få tillgång till dessa sidor behöver du inloggningsuppgifter som tillhandahålls av din studie- och yrkesvägledare (SYV) eller din skola. I Värmland distribueras inloggningsuppgifterna vanligtvis i början av januari. Observera att våra utbildningar med nationellt intag inte alltid är tillgängliga i systemet för sökningar utanför Värmland. Om du söker utanför Värmland är det bäst att kontakta din SYV på skolan, eftersom de har tillgång till samtliga utbildningar i Sverige. Ibland finns det även möjlighet att ange utbildningens kod i fritextfält. Nedan hittar du ansökningskoderna för våra utbildningar.

OBS! Kolla med din studievägledare när det är sista ansökningsdag för just din skola/kommun.
Eventuellt omval kan göras fram till i början av maj samma år. Kontakta din SYV för att få hjälp med omvalet. 

ANSÖKNINGSKODER

HUNDSPORTGYMNASIET

Naturbruksprogrammet, Djurvård

För elever som bor i Värmland:
NBDJR samt AN63 (Skolkoden för ForshagaAkademin)

För elever från övriga Sverige:
NBDJR samt 1763

Programinriktat val:
IMVNBDJR-AN63 (utanför Värmland: 1763)  Naturbruk Hundsport

SPORTFISKEGYMNASIET

Naturbruksprogrammet, Särskild variant, vattenbruk (riksrekryterande)

För elever som bor i Värmland:
NBVATV0R samt AN63 (Skolkoden för ForshagaAkademin)

För elever från övriga Sverige:
NBVATV0R samt 1763

Programinriktat val:
IMVNBVAT-AN63  (utanför Värmland: 1763) 

VILTVÅRDSGYMNASIET

Naturbruksprogrammet, Naturturism

För elever som bor i Värmland:
NBNAT samt AN63 (Skolkoden för ForshagaAkademin)

För elever från övriga Sverige:
NBNAT samt 1763

Programinriktat val:
IMVNBNAT-AN63  (utanför Värmland: 1763)

OBS! Under profilval/fritextfält väljer/skriver du Viltvård.

ÄVENTYRSTURISM

Naturbruksprogrammet, Naturturism

För elever som bor i Värmland:
NBNAT samt AN63 (Skolkoden för ForshagaAkademin)

För elever från övriga Sverige:
NBNAT samt 1763

Programinriktat val:
IMVNBNAT-AN63  (utanför Värmland: 1763)

OBS! Under profilval/fritextfält väljer/skriver du Äventyrsturism.

FÖR DIG UTAN GYMNASIEBEHÖRIGHET (Programinriktat val)

IMVNBNAT-AN63  (utanför Värmland: 1763)  Naturbruk Viltvård / Äventyr

IMVNBDJR-AN63 (utanför Värmland: 1763)  Naturbruk Hundsport

IMVNBVAT-AN63  (utanför Värmland: 1763) Naturbruk Sportfiske

IM - INDIVIDANPASSAD YRKESUTBILDNING

Kontakta skolan på
054-22 06 00

INTRODUKTIONSPROGRAM 

För den som inte är behörig att söka de nationella yrkesprogrammen på ForshagaAkademin så finns möjligheten att läsa ett introduktionsprogram med yrkesinriktning: programinriktat val.

*Programinriktat val (IMV) går att söka på samma sätt som de nationella programmen genom att ange koden för respektive yrkesprogram som du hittar ovan under fliken ”för dig utan gymnasiebehörighet”. Kontakta ForshagaAkademin, om du har övriga frågor kring introduktionsprogrammen.

En elev är behörig för att söka Programinriktat val som har antingen;
– godkänt i svenska/svenska som andraspråk + matematik + engelska + tre andra ämnen 
 godkänt i svenska/svenska som andraspråk + matematik eller engelska + fyra andra ämnen.

För den som söker väntar först ett möte med rektor för att stämma av så att utbildningen känns rätt. När eleven är antagen och skolan har börjat så upprättas en studieplan för eleven tillsammans med rektor, coach och Portalen (skolans stödverkasmhet). Målet är att grundskoleämnena ska klaras av så snart som möjligt och helst inom ett år. Har eleven mycket kvar från grundskolan så finns möjlighet att läsa årskurs ett på två år.

Under året följer eleven undervisningen, i möjligaste mån, på det program som den vill söka till. Coachen stämmer av med eleven och lärarna hur det går i grundskolekurserna. Om eleven blir klar med sina kurser så antas den till det nationella programmet vars kurser den har följt. Då görs en ny plan upp för de kurser som eventuellt har missats, eller som det kommer att behövas mer tid till, på det nationella programmet.

Slutmålet är att eleven efter tre år ska ta sin gymnasieexamen på det nationella program som den har valt.

PROGRAMBLAD

Läs eller ladda hem våra programblad HÄR. Jobbar du som studie- och yrkesvägledare? Då kan du självklart också beställa programblad här.

BESTÄLL PROGRAMBLAD HÄR

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Skola (obligatorisk)

  Adress (obligatorisk)

  Postnummer (obligatorisk)

  Ort (obligatorisk)

  Jag önskar beställa programblad från följande inriktningar:

  Inriktning

  Om inget anges i meddelanderutan nedan skickas 1 exemplar från varje vald inriktning ut till dig. (Max: 5/program)

  Denna sida är skyddad av reCAPTCHA. Googles Sekretesspolicy och
  Användarvillkor gäller.

  SYV-Info

  Vid ForshagaAkademin studerar ca 250 gymnasieelever från ca 120 kommuner i Sverige. Många av dessa flyttar till Forshaga/Deje under sin gymnasietid. Nedan har vi samlat lite praktisk information i kortform om studietiden vid ForshagaAkademin.

  l

  Ansökan

  Alla elever i årskurs 9 i hela Sverige (och övriga Norden) har rätt att söka till ForshagaAkademin då vi som friskola och har riksintag. Alla ansökningar behandlas som förstahandssökande!

  Det spelar ingen roll om det finns motsvarande utbildning närmare hemkommunen.  Vår riksrekryterande utbildning sportfiske (vattenbruk) är sökbar i de flesta system. Ligger inte våra övriga utbildningar inne, så finns våra ansökningskoder ovan. Mer information om hur man söker till oss hittar du här.

  Avgifter

  Gymnasieutbildningarna vid ForshagaAkademin är kostnadsfria. De utbildningsresor som genomförs är också gratis.

  Vid skolan finns all nödvändig specialutrustning för respektive utbildning. Däremot bör man som elev ha bra utekläder och rejäla skor då mycket verksamhet sker utomhus. Via skolans samarbets-partners erbjuds även inköp av specialutrustning till rabatterade priser.

  Boende

  För att underlätta garanterar vi boende under alla studieåren för elever som har antagits till något av våra naturbruksprogram och som inte bor inom pendlingsavstånd till och från Forshaga.

  Vi förstår vikten av en trygg och bekväm boendemiljö för våra elever. Vårt elevboende består av omsorgsfullt ombyggda lägenheter med 2-3 sovrum, varje rum med en yta på minst 12 kvm. Varje lägenhet delar ett gemensamt kök och badrum, vilket skapar en sammanhållen och gemytlig atmosfär för studier och socialt umgänge.

  Upptäck mer om vårt boende på ForshagaAkademin Boende och Fritid

  Inackorderingstillägg boendestipendium & studiebidrag

  För tre av våra gymnasieutbildningar – Hundsport, Viltvård, och Äventyrsturism – erbjuder vi riksintag, vilket ger möjlighet att söka inackorderingstillägg eller boendestipendium. Mer detaljerad information finns under rubriken ”CSN” nedan.

  Sportfiskegymnasiet är riksrekryterande, och eleverna är därmed garanterade inackorderingsbidrag enligt CSNs regelverk.

  Samtliga gymnasieelever har rätt till studiebidrag som betalas ut av CSN.

  Utforska mer om inackorderingstillägg, boendestipendium och andra ekonomiska möjligheter under ”CSN” på vår hemsida.

  PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

   Ditt namn (obligatorisk)

   Din epost (obligatorisk)

   Skola

   Denna sida är skyddad av reCAPTCHA. Googles Sekretesspolicy och
   Användarvillkor gäller.

   CSN Gymnasieutbildning

   Nedan finns information om hur finansieringen fungerar när du är elev eller student vid ForshagaAkademin.

   Studiestöd
   Från och med kvartalet efter att eleven fyllt 16 år utbetalas studiebidrag. Studiebidraget är på samma belopp som barnbidraget och utbetalas under 10 månader per läsår den sista bankdagen i månaden fr.o.m. september. Studiebidrag är inget bidrag man behöver söka utan detta sköts genom att skolan rapporterar in eleverna till CSN (Centrala Studiestödsnämnden) i början av varje läsår. Läs mer om studiebidraget hos CSN (Centrala Studiestödsnämnden).

   Inackorderingsbidrag eller boendestipendium?Sportfiskegymnasiet är riksrekryterande och du är därmed garanterad inackorderingsbidrag. Elever på våra övriga program, där vi har riksintag, har i de flesta rätt till inackorderingstillägg. För de som inte har rätt till inackorderingstillägg garanterar vi ett boendestipendium på motsvarande belopp. Läs mer om detta under Boendestipendium

   Försäkringar
   Alla elever som går på skolan är försäkrade med en olycksfallsförsäkring som skolan bekostar. Denna försäkring gäller dygnet runt.

   Gör din PRAO hos oss!

   Ännu mer nyfiken på våra utbildningar? 
   Vi på ForshagaAkademin tar gärna emot dig som prao-elev om du är intresserad av någon av våra utbildningar.

   Inför gymnasievalet är det mycket som ska stämma! Du kanske väljer mellan olika program och olika skolor. Om du funderar på ForshagaAkademin kanske det dessutom betyder att du måste flytta hemifrån. Ett bra sätt att ta reda på om vår skola är rätt för dig är att du kommer och praoar på den utbildningsinrikting du är intresserad av.

   Som prao-elev hos oss erbjuds du att delta i den ordinarie undervisningen och på de utbildningsaktiviteter som pågår.

   Du får bo gratis i en av våra övernattningslägenheter och gratis äta skollunch med våra elever. Vi kommer gemensamt överens om hur länge du ska vara hos oss.Hör av dig i god tid inför din prao så vi kan förbereda din tid hos oss på ett bra sätt! Välkommen!

   Skulle du bara vilja komma och besöka skolan går det också bra, i första hand har vi Öppet Hus, men det går också att boka ett personligt besök! Ring 010-15 16 200 för mer information eller för att söka plats!