Språkintroduktion - ForshagaAkademin

Välkommen till Språkintroduktion

Välkommen till Språk­introduktion

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan. Språkintroduktion är inte sökbar utan individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov. På språkintroduktion kan eleven också få undervisning i andra grundskoleämnen som eleven behöver för sin fortsatta utbildning. Efter att det kartlagts vilken nivå av utbildning som passar eleven läggs utbildningen upp baserat på en indiviuduell studieplan.
Följ våra elever på Språkintroduktion och deras kunskapsresa på bloggen:

Kallelse ht16

Uppstart
Vi samlas vid entrén till ForshagaAkademin för hänvisning till respektive klassrum måndagen den 22 augusti kl 09.30. Personal vid ForshagaAkademin möter upp vid entrén och hjälper dig vidare till det klassrum där du kommer få ytterligare information.

Välkommen!
Fredrik Ernfridsson
Rektor, ForshagaAkademin

Info och terminstider

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs dagligen till skolsköterskan mellan kl.8:00 och 10:00. Följ instruktionerna på röstmeddelandet.

Terminstider / Lovdagar
HT16
Terminsstart: måndag 22 augusti 9:30
Studiedag: —
Höstlov: v.44
Studiedag: —
Terminsavslutning: 16 december

Kontakta oss

Jan Bergström
Programansvarig / Lärare

Johan Andersson
Lärare/Förstelärare inom IKT

Stina Selander
Lärare

Anna Bjursén
Lärare

Robin Lundberg
Lärare

Katarina Matsson
Lärare

Benita von Essen
Skolsköterska