Yrkeshögskoleutbildning Fiske- och Jaktguide - ForshagaAkademin

Välkommen till Yrkeshögskolan

Fiske- och Jaktguide

Välkommen till Yrkeshögskolan

Fiske- och Jaktguide

Välkommen till Yrkeshögskolan

Fiske- och Jaktguide

Välkommen till Yrkeshögskolan

Fiske- och Jaktguide

Välkommen till Yrkeshögskolan

Fiske- och Jaktguide

Om utbildningen

UTBILDNINGSINFO OCH EXAMEN
Utbildningen är tvåårig och omfattar 400 Yh-poäng uppdelade i två delar; Yh-kurser och LIA/praktik (Lärande i arbete).

Efter genomförd utbildning erhålles ”Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen”.

OBS! Det finns två olika yrkesutgångar; fiske eller jakt.

VÄLJ INRIKTNING; FISKE ELLER JAKT
Utöver den gemensamma kursplanen, med övergripande kurser samt kombinerade fiske- och jaktkurser, väljer studenten en fördjupning som riktar sig mot yrkesutgång fiske eller jakt.

STOR ERFARENHET AV BRANSCHEN
Inom sportfiske har skolan varit verksam och ledande på yrkeshögskolenivå de senaste femton åren. ForshagaAkademin har ett nära samarbete med många företag och organisationer inom sportfiske- och jaktområdet. Detta säkerställer att studenterna får en utbildning med bra branschförankring och god möjlighet till nätverksbyggande.

FRAMTIDSUTSIKTER
Fiske- och jaktturismbranschen växer och därmed finns utrymme för fler företag. Vår utbildning ger dig redskapen att möta efterfrågan!

NÄSTA KURSSTART:
Kontakta oss för information om nästa kursstart. 

Senaste nytt från Yh Fiske- och Jaktguide

Landlax

YH 1 och YH 2 har genomfört ett landfiskepass efter lax i Vättern, fisket bedrevs på Vätterns östra strand. Passen präglades av stark vind och ihärdiga studenter. Landfiske efter lax är ett fiske som ofta tär på tålamodet och fisket kommer ofta igång plötsligt och är...

Guidning Långberget, YH2

Under vecka 40 drev YH 2 ett sportfiskehotell beläget vid Långberget i Sysslebäck. Detta innebar att studenterna, hade ansvar för hela hotellet och upplevelsen, allt ifrån guidning, körschema, matlagning, presentationer...

Biotopvård med YH 1

Häromdagen var studenterna i vår nya YH-klass ute på biotopvård vid vattendraget Mjögan. Studenterna fick återställa en del av en gammal flottled. Målet med biotopvården i Mjögan är ett jämnare vattenflöde och att öringen samt annan fisk ska få bättre förutsättning...

Förkunskaper

Obligatoriskt krav:

 • Personligt brev med info om dig själv, ditt fiske/jaktintresse, dina mål med utbildningen.

Behörighet

ForshagaAkademin har följande behörighetskrav för att komma in på Yh Fiske- och jaktguide.

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4: Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

Krav på särskilda förkunskaper:
Minst godkänt betyg i biologi A/biologi 1 eller naturkunskap A/naturkunskap 1.
Minst godkänt betyg i matematik A eller matematik 1a, b eller c
Minst godkänt betyg i engelska A eller engelska 5
Dokumenterad yrkeserfarenhet på minst ett år halvtidsarbete inom angränsande områden

OBS! Saknas något av ovanstående krav finns möjligheten att bli antagen via en sk fri kvot.

Mer information

Om det finns tillgängligt bifoga följande till ditt personliga brev/ansökan:

 • Dokument som styrker sportfiskeerfarenhet/jakterfarenhet (tex tävlings- och kursverksamhet, föreningsengagemang mm).


Kontakta skolan direkt på 054-53 61 00 om du vill söka eller veta mer.

Kursplan

KURSPLAN 400 YH-POÄNG
5 YH-poäng (p) motsvarar en veckas studier.

Övergripande mål

Guidekunskap – god kunskap om förekommande arbete på en camp; guidning, försäljning, matlagning etc.
Entreprenörskap – kunna identifiera och tillvarata näringens möjligheter.
Företagsekonomiskt kunnande – att ha insikt i vad som krävs för att skapa ett lönsamt företag.
Turismkunskap – ha kunskap om faktorer som styr turismströmningar och paketeringar av arrangemang.
Fiske- och jaktkunnande – få bred kunskap inom området.
Fisk- och viltbiologi – ha en god vetenskaplig kunskapsbas för ett yrkesmässigt nyttjande av naturen.
Säkerhet och ansvar – kunskap om arrangörens ansvar/omhändertagande.

Gemensamma kurser

 • Engelska 20 p
 • Professionell jakt och fiskeguide 45 p
 • Säkerhet inom guideyrket  5 p
 • Jakt- och sportfisketurism 25 p
 • Maskiner och redskap 10 p
 • Företagande inom naturbaserad turism 40 p
 • Personal branding  5 p
 • Grundläggande jakt och sportfiskemetoder 10 p
 • Säljteknik och produktkunskap 15 p
 • Utelivsteknik inom naturbaserad turism 10 p
 • Examensarbete 25 p

Valbara kurser

YRKESUTGÅNG: JAKT  

 • Jaktmetoder – påbyggnad 15 p
 • Vapenteknik 15 p
 • Skytte  5 p
 • Viltbiologi 30 p
 • Kötthantering 10 p
 • LIA 115 p

YRKESUTGÅNG: FISKE

 • Sportfiskemetoder – påbyggnad 15 p
 • Fiskbiologi och fiskevård 30 p
 • Underhåll och handhavande av båt  5 p
 • Fartyg VIII 25 p
 • LIA 115 p

Finansiering

Yrkeshögskole­­utbildningen Fiske- och jaktguide är avgiftsfri.

Däremot får du själv betala för litteratur och annat studiematerial, precis som vid en högskoleutbildning.

Som student här är du berättigad till studiemedel från CSN. Det gäller även under LIA-perioderna (Lärande i arbete) ute på en arbetsplats.

Boende

Studenter på YH Fiske- och Jaktguide ordnar själva med boende under sin studietid i Forshaga, men här kommer några tips!

 • ForshagaAkademin Studentboende.
  I samarbete med ForshagaBostäder. Begränsat antal rum.
 • Bergsgården i Forshaga erbjuder rum i korridor med gemensamt kök och TV-rum.
  Klicka här för mer info.
 • Forshagabostäder (FABO) – det kommunala bostadsbolaget i Forshaga.
  Klicka här för mer info.
 • Karlstad Bostads AB (KBAB) – det kommunala bostadsbolaget i Karlstad.
  Klicka här för mer info.
 • Kvarntorps Herrgård, Forshaga.
  Klicka här för mer info.

LIA (Lärande I Arbete)

Använd dina kunskaper – i skarpt läge!
I utbildningen ingår LIA (Lärande i arbete)-perioder på totalt 23 veckor. LIA innebär praktik på t ex fiskecamper, jaktcamper och i redskapsbutiker. Under dessa veckor får du möjlighet att utbildas i skarpt läge och vidareuteckla dina kunskaper från skolan i en verklig miljö. Du väljer själv om du vill göra en LIA-period i Sverige eller utomlands. Vill du nischa dig inom t ex flugfiske eller en viss typ av jakt väljer du en LIA-plats där du får utvecklas mycket inom detta område.

ForshagaAkademin har en väl upparbetad bank av LIA-platser.

Exempel på detta är;

Fiske
Havs- eller Laxfiske i Norge, Fjällfiske i Sverige, Gäddfiske i Sverige, Öring i Tasmanien, Alaska, Canada, Mal- och Karpfiske i Spanien, Havsfiske mm i Australien.

Jakt
Gods, jaktcamper, butiker och företag inom skogsbranschen. Både i Sverige och utomlands.

Lyssna på våra gamla elever

Vad fick du med dig från utbildningen?

Christian Berger - Student 2015

”Fiskeinriktad engelska har varit till stor nytta, liksom kurserna i företagande och säljkunskap och inte minst guideövningarna vi fick göra. Det var mycket tack vare kontakterna vi fick genom skolan, branschdagarna och mässorna som som vi lyckades bygga upp ett varumärke så pass mycket att vi nu vågar satsa på att leva på detta!”

Arbetar med:
Stinger Productions, ett produktionsbolag drivet av Christian Berger, Axel Aremyr och Philip Truong som startades under studierna vid ForshagaAkademin.

Henrik Appelgren - Student 2016

”Framförallt fick jag en brev sportfiskerelaterad kunskap, ett stabilt kontaktnät och förståelse för branschen. Det viktigaste jag fick med mig från utbildningen är alla vänskaper. Den biten går långt förbi det mesta!”

Arbetar med:
Fiskeguide på Nordic Sea Angling i Nord-Norge, ett företag som inriktar sig på havsfiske efter torsk, hälleflundra mm.
Teamleader/Prostaff på Jackson Kayak Sverige, där Henric sköter samarbete, koordinerar träffar och visningsdagar hos sina leverantörer.

Jerome Saunders - Student 2016

”Jag fick med mig massor från utbildningen! Allt från fiskemetoder, kundservice, planering, hur man lägger upp en guidning, säkerhet utomhusmatlagning, servering etc.”

Arbetar med:
Fiskeguide på FishYourDream i Ammarnäs.

Efter utbildningen

Sportfiske

Inom fiskebranschen finns jobben främst inom turismsektorn i Sverige och utomlands. Utöver detta får våra fd studenter jobb inom redskapshandeln, både på grossist och detaljistsidan.

Fisk- och vattenvårdsområdet och mediaområdet är också branscher dit våra fd studenter har sökt sig. Ofta är det en kombination av ovanstående som förser våra studenter med jobb sett över hela året.

Jakt

Jaktbranschen växer så det knakar och därmed finns utrymme för fler företag i branschen. Vår utbildning ger er redskapen att möta efterfrågan! Efter utbildningen kan våra studenter arbeta som t ex  jaktguide och jaktarrangör.

Repotage om YH-studenter

Johan Mikkelsen

Fiskeprofilen 2014 (Fiskefeber)

Victor Söderberg

Fiskeprofilen 2013 (Fiskefeber)

ForshagaAkademins yrkeshögskoleutbildning är en del av den nationella yrkeshögskolan. Utbildningen står under kontroll och granskning av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.