Ny gymnasieutbildning för personer med funktionsvariationer | Start 2021

Större möjligheter för personer med funktionsvariationer att förverkliga sina drömmar. Med det som utgångspunkt startar ForshagaAkademin en ny gymnasieutbildning med start hösten 2021.
– Det här är ett drömprojekt som vi verkligen tror på, säger Per Johansson, skolchef på ForshagaAkademin.

IM-individanpassad-yrkesutbildning – en gymnasieutbildning för personer med funktionsvariationer

Fler personer ska få möjlighet att nå sina drömmar – det är målet med ForshagaAkademins nya utbildning. Foto: Malin Stolt

Lyfta fram allas drömmar

Drömmarna är lika stora. Möjligheterna för ungdomar med funktionsvariationer – både när det kommer till gymnasieval och ett framtida yrke – är dock kraftigt begränsade. Här krävs en attitydförändring och en ny gymnasieutbildning är ett viktigt steg på vägen. Inte minst för att tydliggöra att drömmarna för personer som har en funktionsvariation är lika viktiga som för alla andra. 

– Att starta upp den här typen av gymnasieutbildning har funnits i våra tankar under en längre tid och nu var det helt enkelt dags. Vi har ett upplägg som vi verkligen tror på, ett rejält och brett nätverk av olika typer av kompetens för att få det att bli framgångsrikt. Dessutom har vi förankrat detta i näringslivet vilket på sikt givetvis ökar möjligheterna för drömmar att bli verklighet, säger Per Johansson. 

 

Start hösten 2021

Utbildningen, IM – individanpassad yrkesutbildning, kommer att starta hösten 2021 och utgångspunkten är att starta med 5–8 elever. Elever som kan komma från hela Sverige till ForshagaAkademin

– Det är många aspekter som ska fungera och därför är det viktigt att vi inleder på en nivå som är hanterbar. Rent ekonomiskt skulle en större grupp kanske löna sig, men drivkraften finns inte i ekonomi, utan den utgår från att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje elev som kommer till yrkesutbildningen, säger Per Johansson och fortsätter:

– Målsättningen är solklar. Det handlar om att förbereda varje elev för en anställning på den öppna arbetsmarknaden. Att de på så vis även får bli samhällsmedborgare i större utsträckning. 

 

Anpassad studiegång

Studiegången kommer att vara anpassad och inriktas mot den sektor där eleven har intresse. Inledningsvis handlar det om handel och service, barn och fritid samt djur och natur. Utöver det kommer svenska, engelska, matematik, samhällskunskap och naturkunskap finnas i studieplanen.

– Kurserna kommer att vara anpassade, men de kommer att till viss del genomföras tillsammans med andra gymnasieelever. Den samhörighet som det skapar kommer att vara oerhört viktig, konstaterar Per Johansson och fortsätter: 

– Vi räknar också med att flera elever kommer ha någon form av språkstörning. Därför kommer en kartläggning genomföras i början av utbildningen och utifrån det kommer ett individanpassat språkträningsuppläggg skapas. Här har vi redan klart med expertishjälp från professor Iréne Johansson som är grundare av Karlstadmodellen. Det är en enorm trygghet att ha med från start. 

 

Praktik två dagar i veckan

Den andra delen av utbildningen vilar på är den praktiska aspekten där eleven kommer att ha APL två dagar i veckan hos sitt värdföretag. Där kommer också en pedagogisk resurs från ForshagaAkademin finnas med på arbetsplatsen.

– Det är ett upplägg som vi kommer hålla i fram till att eleven är tillräckligt självständig på arbetsplatsen. Om det tar ett år eller två år, det får varje situation utvisa. Det skapar en viktig trygghet för eleven, arbetsplatsen och för skolan.

Christer Johansson, Ica-handare, tillsammans med deltagare från daglig verksamhet i Karlstad.

Christer Johansson, Ica-handare, tillsammans med deltagare från daglig verksamhet i Karlstad.

 

Viktigt med sammanhang

Här blir givetvis en viktig aspekt att skapa långsiktiga relationer med näringslivet. Christer Johansson, Ica-handlare på Maxi ICA Stormarknad Karlstad, har erfarenhet av samverkan med daglig verksamhet och Yrkeshögskolan i Karlstad. Han ställer sig bakom den nya utbildningen vid ForshagaAkademin.

– Det är viktigt för alla att vara en del av ett sammanhang, att få en möjlighet att prestera, komma till ett lunchrum och träffa medarbetare. Det gäller som sagt för alla, men förmodligen ännu mer för dessa deltagare, säger Christer Johansson. På samma sätt skapar det nytta på arbetsplatsen på flera nivåer. Dels det rent konkreta där arbetsuppgifter inom verksamheten, men också i de sociala strukturerna. 

– Mångfald gör mycket nytta i ett företag, för oss har det gett mycket glädje och nytta. Vi får vara med om en resa där människor växer och vi ser ofta snabba utvecklingskurvor för deltagarna vi har har hos oss.

 

Praktik en viktig väg till jobb

Christer har också haft goda erfarenheter av hur praktik är bra när det kommer till kompetensförsörjning för branschen han själv verkar inom. 

– När Yrkeshögskolan hade utbildningen Chef/ledare inom handel var det över 80 procent som fick jobb, mycket tack vare det praktiska inslaget på utbildningen. Därför tror jag det är helt rätt att lägga stor vikt på de praktiska inslagen i utbildningen, konstaterar Christer Johansson.

 

Drömmarna finns nu – trots pandemi

Per JohanssonAtt starta en utbildning där en stor tyngdpunkt ligger på praktik med tanke på rådande läge i Sverige och världen, är en fråga som givetvis har diskuterats.

– Det är klart att det är något vi har reflekterat över, men de här ungdomarnas drömmar finns här och nu. Pandemi eller inte. Det var många andra faktorer som gjorde att vi ändå tycker att tajmingen är rätt nu. Sedan hoppas vi såklart att situationen ser bättre ut hösten 2021 när utbildningen drar igång, säger Per Johansson. 

 

För ytterligare information
Per Johansson, skolchef, 070 – 379 33 72

Läs mer

SVT: Ny utbildning för unga med funktionsvariation
NWT [+]: Ny gymnasieutbildning ska förverkliga fler drömmar
VF [+]: Ny gymnasieutbildning för personer med funktionsvariationer
SR (klartext): Ny utbildning ska ge funktionsnedsatta chans till jobb