IM | Elevhem - ForshagaAkademin

ELEVHEM
MED STÖD OCH SERVICE

ELEVHEM MED STÖD OCH SERVICE

ForshagaAkademins elevhem är för elever som går på skolans IM-program: individanpassad yrkesutbildning.


VERKSAMHETENS MÅL OCH INRIKTNING

ForshagaAkademins elevhem / verksamhet är ett boende i internatliknande form, med syfte att möjliggöra skolgång på annan ort, för elever med funktionsvariationer som går en gymnasial individanpassad yrkesutbildning på ForshagaAkademin. Elevhemmet är öppet under skoltid. Under skollov är verksamheten stängd. Verksamheten hålls även öppen en helg i månaden för att ge ungdomarna möjlighet att stanna kvar på studieorten. Möjlighet till utökning av helger kan finnas i samråd med placerande kommun.

Insatsen utformas utifrån den enskildes önskan och behov för att bli så hemlikt som möjligt. Insatsen inkluderar stöd i att kunna ha en stimulerande och aktiv fritid med delaktighet i sociala sammanhang.

Elevhemmet har plats för fem elever och ligger centralt i tätorten Forshaga, i en fastighet som även utgör skolans elevhem.

Verksamheten har bemanning dygnet runt, med sovande jour nattetid.

MÅLGRUPP

Ungdomar som omfattas av personkrets 1 enligt 1§ LSS, med inriktning på ungdomar med lindrig utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, i åldrarna 15 till och med 18 år och med möjlighet att bo kvar tills skolan på gymnasienivå avslutas.


PERSONALKOMPETENS – ELEVHEM

Helena Åkerblad är föreståndare för verksamheten. Hon är utbildad socionom med vidareutbildning till handledare i psykosocialt arbete.

I boendet arbetar tre stödpedagoger. Verksamheten efterfrågar personer som har stödpedagogutbildning från yrkeshögskolan, stödassistentutbildning eller liknande omvårdnadsutbildning. Stor vikt fästs vid erfarenhet av att använda alternativa kommunikationssätt.

Kontaktperson

Helena Åkerblad
E-post: helena.akerblad@forshagaakademin.se

Kontaktperson elevhem: Helena Åkerblad

FÖRETAGSINFORMATION


ÄGARE, STYRELSE OCH LEDNING

För organisationsnummer, bolagsform, styrelse och säte KLICKA HÄR.

Ägare är Per Johansson och Dan-Olov Englund.

EKONOMI

För övergripande information om bolagets ekonomi, bokslut och nyckeltal KLICKA HÄR 

KVALITET

Verksamheten har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Ledningssystemet ska användas för att säkra kvalitet i, samt planera, leda och förbättra verksamheter. Det ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet samt planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

NYCKELTAL

Sjukfrånvaro: Boendet är under uppstart så uppgift saknas i nuläget.

KOLLEKTIVAVTAL

Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna.