Cookies och Personuppgifter - ForshagaAkademin

Cookies och personuppgifter

ForshagaAkademins hemsida är till för att informera befintliga och potentiella elever, studenter,
vårdnadshavare samt samarbetspartners om våra utbildningar och vår verksamhet.
Nedan kan du läsa om hur vi använder cookies och personuppgifter.
 

COOKIES
Cookies definieras som en liten textfil som skickas från en webbserver och lagras i din webbläsare.
På forshagaakademin.se används cookies för att underlätta analyser av trafik på hemsidan och för att förbättra webbplatsen för dig som användare. Det kan till exempel innebära att vi sparar information om vilka sidor du besökt och information om tidigare besök.  

För att samla in den här informationen används analysverktyget Google analytics. Google kan överföra den insamlade informationen inklusive er IP adress till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. När ni använder webbsidan samtycker ni till att Google behandlar era uppgifter på det sätt som beskrivs ovan. Läs mer om Googles insamling, delning och användning av data här.

Genom att det kommunikationsmedel som du använder dig av är inställt på sådant sätt att cookies tillåts samtycker du till att ta emot cookies från vår webbplats. Om du inte godkänner att vi använder cookies på det här sättet bör du ändra din webbläsares inställningar till att inte acceptera cookies. Du kan även när som helst välja att ta bort
cookie-filer som har placerats hos dig. Läs mer om detta i din webbläsares hjälpfunktion.

 

PERSONUPPGIFTSPOLICY
Huvudmannen för ForshagaAkademin har det yttersta ansvaret för all registrering av personuppgifter (gäller även personuppgifter av känslig karaktär såsom hälso- och sjukvårdsinformation). All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna om integritetsskydd i Dataskyddsförordningen (GDPR).

PERSONUPPGIFTSHANTERING ELEVER / STUDENTER
Personuppgifterna används i skoladministrationen bland annat vid betygshantering och frånvarorapportering, men även för statistik till SCB samt för internt bruk gällande utvärdering, kvalitets- och säkerhetsarbete.  Detta innebär att bara de personer i vår verksamhet som i sitt arbete behöver just de här personuppgifterna har tillgång till dem. Alla personuppgifter gallras / tas bort den dag du / ditt barn avslutat sina studier hos oss, allt utifrån bestämmelserna i Arkivlagen.

ÖVRIG PERSONUPPGIFTSHANTERING  
Personuppgifter som samlas in via vår hemsida eller annan kontakt med oss kan komma att användas för utskick per post och e-post, om du inte invänt mot detta. Uppgifterna kan även användas för statistikändamål (via cookies) som finns beskrivet till vänster. Enligt GDPR har du rätt att ta del av informationen som finns sparad om dig och du har också rätt att bli borttagen.