Träning mot uppsatta mål - ForshagaAkademin

Eleverna i Hundsport åk 2 som läser hundspåret (inom individuella valet) jobbar just nu med “Träning mot uppsatta mål”.  Det innebär att de väljer ett tydligt och specifikt mål som man (tillsammans med sin hund) ska jobba mot under några veckor.

Arbetet och träningen ska dokumenteras i loggbok, och på så vis kan eleven tydligt följa sin utvecklingen mot att nå målet.
Exempel på mål kan vara olika typer av lydnads-, agility-, freestylemoment.
Detta sker inom ramen för kursen
Djur specialisering.