Testa på: Dykning - ForshagaAkademin

Eleverna på Äventyrsturism och Sporthandel har fått möjlighet att prova på ”riktig” dykning med tuber. Visserligen var det bara i en simbassäng, men det är ändå en upplevelse att simma runt helt viktlös och dessutom kunna andas under ytan. Många blev inspirerade och förhoppningsvis kan vi får till en kurs för dykcert längre fram.