Sportfiskeakademin bygger nya möjligheter i rinnande vatten - ForshagaAkademin

Sportfiskeakademins elever i åk 2 studerar praktiskt och teoretiskt ett arbetsmoment biotopvård i rinnande vatten. Under två dagar arbetar eleverna praktiskt i fält med att återställa och restaurera vattensystem som tidigare är flottledsrensade. De arbetar med att lägga tillbaka sten för att få till bättre flöden i vattnet för såväl vattenlevande som landlevande organismer. Stenar skapar nya ståndplatser för liten som större fiskar samt gör vattnet mer tillgängligt för lekvandrande fisk. Grus friläggs och förbättras med nytt naturgrus för att skapa lekbottnar med god tillförsel av syrerikt vatten. Samt inte minst tillförsel av död ved till och i vattnet, dvs allt från grenar till stora stockar placeras i vattendraget för att skapa skydd och tillföra energi till vattnet.

Eleverna har arbetat med stort engagemang och kvalité, så det ska bli spännande att få rapporter från arbetslokaler om hur arbetet lyckats för bla öringen. Nu kommer eleverna arbeta i klassrummet med mer teori bakom biotopvård.

Stor tack riktas till Bo-Erland skogsstyrelsen Arvika, för handledning och arbetslokaler i fält.