Praktisk fiskevård vid Överrudsjön! - ForshagaAkademin

I kursen Fiskbiologi och Fiskevård ingår flera moment med såväl praktisk som teoretisk fiskevård. Utöver väl genomtänkta fiskeregler kan man förbättra fisket i en sjö genom att skapa bra lekmiljöer för fisken. En gammal beprövad metod är risvasen som gynnar flera arter såsom abborre och mört. Risvasen ansamlar dessutom bytesfisk och skapar ståndplatser för predatorer som gädda, gös och abborre. YH-eleverna fick under en dag bygga ståndrisvasar och mindre gösrisvasar vid Överrudssjön med syftet att förbättra sportfisket samt öka reproduktionen av gös.