Nätprovfiske Emsen 2019 - ForshagaAkademin

Förra veckan var det återigen dags för vår årliga provfiskevecka som genomförs med elever från YH 2 och Gy 3. I år gjordes det standardiserade nätprovfisket i sjön Emsen. Nätprovfiske är en metod som används för att kunna bedöma ett fiskbestånds status i en sjö. Näten som används är översiktsnät vilka innehåller sektioner av olika maskstorlekar för att kunna fånga alla storlekar av fisk. Arter som fångades var abborre, björkna, braxen, mört, gädda, gärs, gös och sutare.

Frågor som blir besvarade genom att analysera fångsten är bl.a. vilka arter som finns i vattensystemet, hur stor biomassan är och hur storleksfördelningen eller åldersstrukturen ser ut hos respektive fiskart. Detta är viktig information för att kunna förvalta fiskbestånd på bästa sätt.

Som komplement till informationen om fiskarnas längd och vikt utfördes under provfiskeveckans sista dag en laboration där eleverna fick prova på att åldersbestämma fisken. Detta gjordes genom att preparera och studera gällock och fjäll i stereoluppar samt mikroskop. Tillsammans med längd och vikt ger dessa uppgifter värdefull information om fiskarnas tillväxt sjön.