Maxat med vintersport! - ForshagaAkademin

Nu är snart våren här och vi summerar de senaste månaderna på utbildningen. Vilken vinter våra äventyrselever haft!
Schemat för eleverna har varit fyllt med vinteraktiviteter som t.ex. alpinåkning, längdskidåkning, långfärdsskridskoåkning, turskidåkning, skoteråkning, isvaksbad m.m.

Det är framförallt kurserna Naturguidning och Aktivitetsledarskap 1 som vi jobbat med under våra ”praktiska utedagar”. Syftet nu i åk 1 har varit att eleverna ska få en bra grund vad gäller färdigheter i olika vinteraktiviteter, lära sig hantera utrustning samt vilka säkerhetsaspekter man behöver ha koll på vid de olika aktiviteterna. Vi har även börjat öva på hur man på bästa sätt planerar, organiserar och genomför olika guidningar.

Elever i åk 3 har fått agera guider åt åk 1 som sedan fått utvärdera och komma med feedback. I samband med dessa guidetillfällen blir det även en naturlig koppling till kursen Servicekunskap och eleverna får i praktiken reflektera kring vilken betydelse en god service har. I kursen Aktivitetsledarskap har vi fokuserat på vilka olika ledarstilar och ledaregenskaper som finns och vilka för- och nackdelar dessa har. Betydelsen av bra och tydlig kommunikation både inom arrangörsgruppen och ut till gäster har också behandlats.

Kolla in filmen: