Guldäpple till läraren Johan Sköld! - ForshagaAkademin

Han var en av mer än hundra nominerade till Guläpplet och kom på en delad andraplats i årets final som hölls i samband med Bokmässan i Göteborg.
Johan Sköld är lärare i tyska, svenska och svenska som andraspråk samt förstelärare inom IKT på skolan. Han har under många års tid använt sig av digitala verktyg för att individanpassa sin undervisning och delar inte bara med sig av sitt arbetssätt bland sina närmaste kollegor, utan är en inspiration för lärare runtom i Sverige.

– Att han fick ta emot Guldäpplet är självklart jätteroligt och även ett bevis på att hans arbetssätt och stora engagemang har spridit sig utanför skolans väggar på ett väldigt positivt sätt, säger Fredrik Ernfridsson, rektor på ForshagaAkademin.

Juryns motivering: ”Med ett stort engagemang för att utveckla elevernas självförtroende, språk och skrivande, med berättande och i dialog med samhällslivet, ger han eleverna möjlighet att uttrycka sig och berätta sina historier på webben med stöd av ord och inte minst med bild och rörlig bild. Han fördjupar användningen av webbpubliceringens alla möjligheter på språkintroduktionsprogrammet där eleverna utmanas och ser sig själva växa. Han utvecklar ständigt sina arbetssätt och inspirerar kollegor i hela landet”

Om Lärarpriset Guldäpplet (text från www.diu.se/guldapple)
Guldäpplet är ett lärarstipendium. Guldäpplet utdelas årligen till en eller flera lärare som lyfter egna elever med tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter och även inspirerar kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. Guldäpplejuryn delar även ut sitt Särskilda Pris till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter, och kan hämtas ur en vidare krets än verksamma lärare. I juryarbetet medverkar företrädare för samtliga partners samt de två senaste årens Guldäpplepristagare. Alla pristagarna får ett vackert glasäpple med inläggning i äkta bladguld, blåst av mästarna vid Bergdala Studioglas i Småland. Förstapristagaren får dessutom ett stipendium på 25.000 kr, övriga pristagare får var sitt stipendium på halva denna summa.