Forumteater - ForshagaAkademin
Elever i hundsport åk 1 har haft ”Forumteater” under sin lektionstid för livskunskapen och klassråd.
Klassen fick spela upp situationer som eleverna upplever i vardagen, främst kring boendet och hantering av hund. Eleverna fick lära sig att hantera konflikter genom att spela upp tänkbara situationer och sen agera därefter.
Fantastiskt roligt tyckte både elever och lärare.