Djurvård på schemat - ForshagaAkademin

Eleverna i årskurs 2 läser kursen ”Djurvård (inom djurens hälso- och sjukvård) och den här veckan har de fått lära sig om Hjärt- och lungräddning på hundar.

De har också fått öva praktiskt på att hitta hundens hjärta och känna puls, undersöka hundens andning samt slemhinnor och ge mediciner samt ögondroppar. Veckan avslutades med praktiskt prov som samtliga klarade galant.