YH sportfiskar vid Vättern - ForshagaAkademin

YH-studerterna i årskurs 2 har i sin utbildning tränat spinnfiske från land i Vättern. Det blev en tidig morgon för att få möjlighet att fiska i det nya morgonljuset. Väl framme på plats, så sattes ett basecamp upp och förberedelser av utrustning samt genomgång dagens plan och sportfiskemetoder togs. Denna dags fiske började i blåst och avslutades i ännu mera blåst. Detta försvårade kontakten med betet under själva fisket. Fast studenterna lyckades landa två bra rödingar och fler fiskar sågs. Nu planeras nya sportfiskepass in, i en ännu isfri vinter på skolan.