YH-eleverna prövar sina kunskaper inom ismete och avancerat pimpelfiske - ForshagaAkademin

YH-eleverna har under fyra pass prövat på avancerat pimpelfiske efter röding samt ismete efter gädda på de värmländska sjöarna. Inför de praktiska passen har man haft teoretiska lektioner med tafstillverkning samt taktikgenomgång för olika fiskemetoder. Eleverna har även arbetat med frågor kring sportfiskeetik och hur man bäst bör hantera fisken under vinterförhållanden.