YH 1 Spinnfiske efter Abborre och Trolling efter Gädda - ForshagaAkademin

YH 1 Spinnfiske efter Abborre och Trolling efter Gädda

YH 1 har hunnit med ett par fiskepass de senaste veckorna, först genomförde vi ett spinnfiskepass efter abborre på sjön Visten. Spinnfisket efter abbore är utformat på det sättet att eleverna får bekanta sig med ekoloden, elmotorn och hur man ska tänka när man söker abborre pelagiskt. Fisket var ganska trögt men några fina fiskar kunde studenterna lura upp.

Halva YH1 klassen har även varit ute på gäddtrolling, studenterna får här bekanta sig med djupriggar, paravaner, elektronik och hur vi tänker med betessläpp, betesval och farter. Totalt landades 14 gäddor.