Viltvårdsgymnasiet - Utbildningen för dig som är intresserad av jakt- och viltvård - ForshagaAkademin

Välkommen till
Viltvårds­gymnasiet!

Viltvårdsgymnasiet är utbildningen för dig som är intresserad av jakt, viltvård, turism och företagande. Utbildningen är ett yrkesprogram baserat på naturbruksprogrammet (skog) och har riksintag. Du kan få högskolebehörighet genom att välja studiespåret som individuellt val. Vi har ett nära samarbete med jakt- och viltvårdsbranschen för att erbjuda hög kvalitet på utbildningen!

Intresseanmälan

Jag är intresserad av:

GYMNASIEUTBILDNING

HundsportSportfiskeViltvårdÄventyrsturism

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING

Fiske- och Jaktguide

Denna sida är skyddad av reCAPTCHA. Googles Sekretesspolicy och
Användarvillkor gäller.

Vad blir du?

Efter avslutad utbildning finns goda möjligheter att få jobb som t.ex. jaktelev, jaktguide, skogsarbetare eller butiksförsäljare inom redskapshandeln. Flera av våra elever har gått vidare till att jobba på jaktcamper. Dessa anläggningar behöver kompetent personal som har de kunskaper och erfarenheter som krävs för t.ex. jaktguidning, viltvård och annat servicearbete. Det finns även möjligheter att arbeta för kommuner, länsstyrelser eller viltvårdsområden. Där finns behov av folk som kan arbeta med jaktturism eller viltvårdsarbete, både praktiskt och teoretiskt.

VI ÄLSKAR JAKT- & VILTVÅRD

Det här är utbildningen där du får lära dig jakten som yrke. På schemat finns bl.a. praktiskt skytte, motorsåg/röjsåg, styckning, matlagning i fält, hundträning och naturguidning. Du får prova på jaktmetoder efter olika slags vilt, exempelvis älg, rådjur, hare och fågel. En viktig del är också olika typer av viltvårdsarbete, t ex skogsarbete, byggen av torn och odlingar av ”viltfrämjande” växter.

Alla elever läser Ung Företagsamhet som ger dig värdefulla kunskaper om du vill starta eget efter gymnasiet. Utbildningen präglas av entreprenörsanda och kunskaper om småföretagandets möjligheter och villkor.

PÅ RIKTIGT!

Allt vi gör under teori och praktik hänger ihop med jakten och viltvården som den röda tråden.

Vi jobbar med något vi kallar för TPD (Tema Praktisk Dag). Under en till två dagar per vecka så kombineras praktiska och teoretiska ämnen t.ex. i jaktarrangemang eller skötsel av viltåkrar.  Vad sägs om att under en ripjakt i fjällen lära sig mer om hur fågelhundar jobbar och hur en jaktcamp drivs. Eller guida barn och ungdomar på naturstigar där både du och dem lär er mer om ekologi.

Hundpolicy för elever på Viltvårdsgymnasiet

Klicka HÄR för att läsa vad som gäller för hundar på utbildningen.

Ansök till Viltvårds­gymnasiet

Senaste Viltvårds­nyheterna

Viltelevernas introvecka

Viltelevernas introvecka

Vi hälsar våra nya viltelever varmt välkomna! I söndags startade våra nya viltare med upprop och en gemensam lunch för elever och vårdnadshavare. Coacherna Calle, Åsa och Mathias hade fixat go mat till alla och helgrillat vildsvin stod på menyn. Denna vecka har...

läs mer
STUDENT 2019

STUDENT 2019

STUDENTEN 2019 – Ett stort grattis till alla elever som tagit studenten idag!! Det har varit en härlig dag med mycket glädje! Studenterna tågade till Forshaga kyrka för avslutningsceremoni tillsammans med lärare, personal samt sina familjer och vänner. I kyrkan lästes...

läs mer
Vilteleverna på vintervecka i Fulufjäll

Vilteleverna på vintervecka i Fulufjäll

Förra veckan åkte eleverna i Viltvård åk 1 till Fulufjäll för den årliga "Vinterveckan". Fokuset under dessa dagar var att träna fältvana och räddning i fjällmiljö. - Veckan i Fulufjäll var rolig och lärorik. En av dagarna lärde vi oss att gräva och bygga bivacker och...

läs mer

Yrkesval efter dina studier vid
Viltvårds­gymnasiet

Viltvårdsgymnasiet är en yrkesutbildning där målet är att du ska vara attraktiv att anställa direkt efter dina studier alternativt ha sådana kunskaper att du kan starta och driva ett eget företag. Eftersom jaktturism är en relativt outbyggd men expanderande näring, både i Sverige och utomlands, finns det goda möjligheter att starta eget företag.

Det finns också möjligheter att välja kurser för att öka din behörighet för vidare studier på universitet eller högskola.

Möjliga yrken efter att du
läst Viltvårdsgymnasiet

 • Jaktelev
 • Jaktguide
 • Skogsarbetare (röjning)
 • Butiksförsäljning av jakt- och vapenartiklar
 • Egenföretagare

Möjliga yrken efter
ytterligare studier

 • Skogsmaskinförare
 • Yrkesjägare
 • Viltmästare
 • Viltbiolog
 • Skogsingenjör
 • Skogsvetare
 • Rovdjursspårare mm.

Lokaler och utrustning

Småviltsjakten och viltvårdsundervisningen sker på skolans hemmamarker; stora och varierade viltrika marker med allt från skogar och myrar till jordbrukslandskap. Här trivs såväl skogshare och tjäder som gäss och rådjur. Detta för att lära sig om hur man kan utveckla ett viltvårdsområde och att kunna odla passande växter för såväl foder som skydd till olika djurarter.

APL (Praktik) på Viltvårds­gymnasiet

Under utbildningstiden på Viltvårdsgymnasiet ingår 15 veckors APL (praktik).

Dessa veckor är uppdelade i olika praktikperioder och de har i huvudsak tre inriktningar; Gods, Jaktcamp och Butik/Institution och Skog.

FOKUSOMRÅDEN / PRAKTIK:

ÅK1 – Vårtermin – Viltvård / Skog (2 veckor)
ÅK2
– Hösttermin – Jaktförberedelser (3 veckor)
ÅK2-3
– Sommar – Fågeluppfödning / Butik (5 veckor)
ÅK3
– Hösttermin – Klövvilt / Jakt / Styckning (2 veckor)
ÅK3
– Vårtermin – Eget val (2 veckor)

Övergripande – Jaktmässor / Branschbesök (1 vecka)

GODS: En praktikplats på ett gods innebär att man som elev får följa en yrkesjägare i dennes vardag. Arbetsuppgifterna varierar mellan att delta vid större jaktarrangemang till skötsel av fågel eller servicearbeten på gården. De flesta gods ligger i syd- och mellansverige.

– JAKTCAMP: Praktiserar man på en jaktcamp, företrädelsevis i mellersta och norra Sverige, så medverkar man vid jaktförberedelser och jaktguidning.

–BUTIK/INSTITUTION: Ett tredje alternativ är att praktisera i jaktbutik eller institution, exempelvis viltforskningsstation eller vid ett av Svenska Jägareförbundets kontor.

SKOG: Insikt i skogsbranschens verksamhet och arbetsvillkor genom praktiskt arbete.

Vår ambition är att i samråd med eleven ge möjlighet till praktik inom samtliga inriktningar under utbildningens tid.

Bransch­samarbeten

Viltvårdsgymnasiets huvudinriktning är att utbilda elever till arbete i branschen. Utbildningen är väl etablerad och vi har goda kontakter med en rad olika företag och organisationer.

En stor del av branschsamarbetet sker via elevernas APU-platser på olika företag. Skolan har också ett fördjupat samarbete med några av branschens aktörer, till exempel SveaSkog, Svenska Jägareförbundet, SLU, Normark och Swedteam.
Nedan finns ett antal samlade kommentarer från ForshagaAkademins samarbetspartners om varför de stödjer skolan och vill samverka med oss.

 Det råder inget tvivel om att jakten, förutom att vara ett sätt att nyttja markens avkastning av vilt och en fritids-sysselsättning, i allt högre grad utgör basen för flera näringar som har en tydlig tillväxt. Fler personer anställs eller anlitas i egenskap av egna företagare för att t.ex. sköta de värdefulla viltstammarna, för att arrangera jakter, för att hålla med professionellt tränade hundar på jakterna eller för att guida jägare på främmande marker.

Parallellt med en ökande efterfrågan på guidade jakter, viltvårdsinsatser etc. sker även en utveckling av tillbehörsmarknaden. Dagens jägare har mer, bättre och framför allt dyrare utrustning än tidigare generationer jägare. De går kurser, köper filmer och böcker och bidrar på flera vis till att försörja en kringindustri av utrustningshandlare, utbildare, vapentekniker, filmare, journalister och många andra. Det råder med andra ord inget större tvivel om att arbetstillfällena i och kring jakten i Sverige kommer att bli fler under överskådlig framtid.

Vi medlemmar i Viltvårdsgymnasiets yrkesråd stöder ForshagaAkademin och Viltvårdsgymnasiet av det enkla skälet att den svenska jakten idag är motorn i flera växande näringar. Flaskhalsen i denna bransch är dock tillgången till unga, kunniga och drivna människor med förmåga att arbeta professionellt med jakt och jaktnära verksamhet.

Den viltvårdsutbildning som ForshagaAkademin bedriver är viktig för att möta jaktbranschens behov av arbetskraft.
Idag är det elever från hela landet som utbildar sig på skolan och som sedan blir efterfrågad personal och entreprenörer inom branschen. Skolan fungerar, med sin geografiska bredd i elevunderlaget, som ett nav för kunskapsutbyte inom den jaktliga sfären bland unga jägare.

/Viltvårdsgymnasiets yrkesråd

Stipendier

Varje år delas flertalet stipendier ut till elever som studerar på ForshagaAkademin. Skolan har egna stipendier och flera av våra samarbetspartners bidrag gör det möjligt att dela ut flera generösa stipendier till våra elever.

Skolans stipendier:

 • Stipendium för bra studieresultat
 • Stipendium för gott föredöme
 • Stipendium för bästa utveckling
 • Årets gymnasist

Externa stipendier Viltvård:

 • Normark Scandinavia AB
 • Magasin Vildmarken

Program­innehåll på
Viltvårds­gymnasiet

Nedan kan du läsa om vilka kurser som ingår i utbildningen. Vill du veta mer kan du läsa på Skolverkets hemsida.

Utbildningen omfattar 2500p

Gemensamma ämnen 600p

 • Engelska 5 100p
 • Historia 1 50p
 • Idrott & Hälsa 1 100p
 • Matematik 1 100p
 • Religion 1 50p
 • Samhällskunskap 1 50p
 • Svenska 1 100p
 • Naturkunskap 1 50p
Programgemensamma karaktärsämnen 400p

 • Biologi 1 100p
 • Entreprenörskap 100p
 • Naturbruk 200p
Inriktning Skog 300p

 • Biologi (Markens och växternas biologi)100p
 • Motor- och röjsågsmotorsåg 1 100p
 • Mångbruk av skog 100p
Programfördjupning 900p

 • Jakt och viltvård 1 100p
 • Jakt och viltvård 2 200p
 • Jakt och viltvård- specialisering 100p
 • Hundkunskap 100p
 • Terrängtransporter 100p
 • Naturguidning 1 100p
 • Aktiviteter och upplevelser 100p
 • Servicekunskap 100p
Individuellt val* 200p
Gymnasiearbete 100p

*Inom det individuella valet kan du välja att läsa kurser som ger dig behörighet att studera vidare efter gymnasiet. Alternativt kommer du att kunna välja kurser som ytterligare fördjupar karaktären på din utbildning.

Inriktningsspår 200p

 • Biologi-naturbruk specialisering 100p
 • Jakt och viltvård specialisering 100p
Studiespår 200p

 • Svenska 2 100p
 • Engelska 6 100p
Utökning (kopplat till studiespåret)

 • Svenska 3 100p
 • Matematik 2a 100p
 • Samhällskunskap 1a2 50p
 • Historia 1a2 50p

Elevförmåner

Som elev på Viltvårdsgymnasiet på ForshagaAkademin får du ta del av en mängd spännande aktiviteter och förmåner utan kostnad under utbildningen. Nedan presenteras ett urval. Vissa skillnader kan förekomma från år till år.
 • Möjlighet att ta jägarexamen utan kostnad på fritiden.
 • Goda möjligheter till fritidsjakt.
 • Rabatt på kläder och viss utrustning via våra samarbetspartners.
 • Utbildningsresor till fjällen med möjlighet att ta fångstkort på räv- och ripsnara.
 • Utbildningsresa för dovjakt.
 • Subventionerat skytte med i genomsnitt 500:- per termin om det sker med instruktör.
 • Besök på Grimsö viltforskningsstation.
 • Möjlighet att ta utbildningsbevis för Conibear 330-2, slagfälla bäver.
 • Möjlighet att ta förarbevis för terrängskoter och traktorkort.
 • Tillgång till skolans bibliotek med mängder av speciallitteratur, filmer och tidningar.
 • Spännande föreläsningar med profiler från branschen.
 • Gratis badhusbesök i Deje samt möjligheter till träning.
Åk 1
Introvecka
Under första veckan har vi en introduktionsvecka för att bekanta oss med varandra och lära känna vår jaktmark.

Friluftshajk 1
En strapatsrik friluftshajk där fokus ligger på teambuilding, utelivsteknik och överlevnad i fält.

Branschbesök
Flera stora leverantörer av jaktutrustning och kläder kommer till skolan och visar upp sitt sortiment.

Friluftshajk 2
En vinterfjälltur på skidor där fångstkort för rip- och rävsnara ingår.

Åk 2
Jakter
Under hösten i tvåan och trean jagas i genomsnitt ca. en dag i veckan med varierande metoder efter många olika slags vilt, som duvor, gäss, änder, älg, grävling, räv, rådjur, hare och fasan. Oftast i närområdet, men ibland krävs resor för att få jakttillfällen av bra kvalité.

Älgjaktsvecka
Jakt på älg i Hasselfors.

Elmia/Tullgarn game fair
I årskurs två deltar eleverna i planeringsarbetet inför mässan för att sedan arbeta i vår monter under mässan. Under mässdagarna får de också tid att se sig om på mässan för att knyta nya kontakter och göra affärer.

Åk 3
Fjälljakt
Fjälljakt efter ripa och skogsfågel i svenska fjällvärlden. Både stående fågelhundar och trädskällare får visa framfötterna.

Hjort- och vildsvinsjakt
Vak- och drevjakt efter dovhjort och vildsvin i viltrika marker.

Studieresa
Vi besöker bl.a. Öster Malma, Grimsö forskningsstation samt flera större gods och gårdar där jakten är en viktig del av verksamheten. Forskare och yrkesjägare berättar om verksamheterna och visar gårdarna.