Trolling med YH2 på Vänern - ForshagaAkademin

Alexander med en Gädda som fick syna båtens insida.

Mackan med en fin Öring som tillslut ville hugga efter en lång dag.