Temp_corona - ForshagaAkademin

ANGÅENDE CORONAVIRUSET

Nedan hittar du information om vad som gäller för elever på ForshagaAkademin och hur vi jobbar framöver.
(Uppdaterad: 2020-03-19 kl: 09:50)

Elevinformation fjärrundervinsing

På förekommen anledning stängde ForshagaAkademin ned all undervisning på skolan
från och med onsdag den 18:e mars. De elever som är ute på APL följer respektive praktikplats rekommendationer.

Fjärrundervisning:

  • Skolan kommer att bedriva fjärrundervisning i den omfattning som är möjlig. Du som elev förväntas att följa våra informationskanaler och ta ett eget ansvar för de skoluppgifter du får.
  • All undervisning kommer inte att kunna ske i form av hemundervisning. Vi kommer att återkomma hur vi kommer att
    ta igen missad undervisning. Vad som sker kommer att bero på hur länge skolan kommer att vara stängd.
  • Information från skolan kommer att ges via Schoolsoft och hemsidan – så håll koll på båda dessa kanaler.

CSN:
Studerande får behålla sitt studiestöd/studiehjälp även om skolan stänger.

Regeringen har i dag meddelat att studerande får behålla studiestöd/studiehjälp om skolan stänger på grund av det nya coronaviruset. Det gäller även om skolan inte kan erbjuda fjärr- eller distansundervisning. Studerande behöver inte kontakta CSN, utan de fortsätter att betala ut pengarna som vanligt.