Summering Metespåret - ForshagaAkademin

Nu har de elever i årskurs 3, som valt fördjupa sig inom mete, genomfört sitt sista metepass för denna termin. I undervisningen har de varvat teori och praktisk tillämpning inom feederfiske efter cyprinider, flötestrolling efter gädda och gös, samt bottenmete efter lake.

Eleverna har jobbat under varje metod med att självständigt hantera material och utrustning, före, under och efter fiskepass. Det har fångats fisk inom varje sportfiskemetod.

Nu kommer eleverna att påbörja sin APL och sedan julledighet. Till våren så kommer eleverna bla att arbeta med ismete, avslutningsguidning, Mörrumsresa med färna som målfisk. 🙂

Vill även rikta ett tack till Oscar Trowald, Sportfiskarna, som kom förbi och berättade om sitt fiske samt svarade på frågor.