Studiebesök kau och reningsverket - ForshagaAkademin

Under tisdagen var Sportfiske årskurs ett på studiebesök vid Karlstads universitet och reningsverket i Forshaga. På universitetet fick eleverna lyssna på föreläsningar om musslor och öring, fiskpassage, stabila isotoper och vinterekologi. Dessutom gavs en presentation om vad biologiavdelningen erbjuder de elever som väljer att läsa vidare. Förmiddagen avslutades med ett besök i deras strömvattenakvarium där det pågick ett forskningsexperiment med öring och lake.

På eftermiddagen besöktes reningsverket i Forshaga. Där fick eleverna detaljerad information om hur det smutsiga vattnet renas i olika steg. De fick också information om vad som inte får spolas ned i våra avlopp och varför. Dagen avslutades med en guidad rundtur bland reningsbassängerna.