Street-fiske för Sportfiske åk 1 - ForshagaAkademin
Förra veckan var det dags för första fiskepasset för åk1 och toppknutet mete efter benlöja stod på schemat. Det fisket genomfördes för att få betesfisk till kommande trollingpass, och för att lyfta fram en fiskemetod som man lätt genomför med väldigt unga människor och/eller personer med funktionsnedsättning på ett framgångsrikt och roligt sätt. Det är också en lektion där vi har möjlighet att visa olika vatten som de själva kan ta sig till och fiska på sin fritid, fisket genomfördes dels i Inre Hamn, Karlstad och vid Västra Örten.
Toppknutet efter löja kan låta enkelt och är det när benlöjan står samlad ytligt och är på hugget. Så var inte fallet i tisdag, då löjan var spridd, gick djupt i sitt födosök och var allmän trög att få. Det blev utmanande för eleverna som genomförde lektionen på ett utmärkt sätt och vi fick ihop en bra mängd löja med fin storlek. Flera roliga bonusfiskar landades som ett gäng fina abborrar, asp, björkna, mört och sarv.