Stallträning för våra nya elever och hundar! - ForshagaAkademin

När våra nya hundsportelever börjar här på ForshagaAkademin så är det ju inte bara de som ska trivas och vänja sig vid en ny skola. Det är också viktigt att alla nya hundar känner sig trygga i sin nya miljö.

Efter den traditionella introhelgen, där både elever och föräldrar/vårdnadshavare deltar, fick våra nya elever och hundar börja med en stallvecka.
Stallveckan innebär att eleverna skolar in sina hundarna i stallet, tränar på olika saker t.ex passivitet för att få hundarna lugna i gruppen och miljön.  Under veckan får eleverna också gå igenom skolans regler, diskutera god hundhantering, teambildning, skapa god kamratskap etc.

En bra start för att våra eleverna och hundar ska känna sig välkomna på skolan!