Språkintroduktion - ForshagaAkademin

Välkommen till Språk­introduktion

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan. Språkintroduktion är inte sökbar utan individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov. På språkintroduktion kan eleven också få undervisning i andra grundskoleämnen som eleven behöver för sin fortsatta utbildning. Efter att det kartlagts vilken nivå av utbildning som passar eleven läggs utbildningen upp baserat på en indiviuduell studieplan.
Följ våra elever på Språkintroduktion och deras kunskapsresa på bloggen:

REKTORN HAR ORDET

En spännande framtid till mötes

Först vill jag hälsa nya elever välkomna till oss!
Vårt mål är att ge våra språkintroelever en bra grundutbildning för att de ska kunna nå gymnasiebehörighet och söka vidare till gymnasieutbildning eller vuxenutbildning.
Vi ser många fina studieresultat och för många
stundar inom kort ett spännande framtidsval.

Fredrik Ernfridsson

Rektor, ForshagaAkademin

SJUKANMÄLAN

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs dagligen till skolsköterskan mellan kl.8:00 och 10:00.