Sportfiskenäringen - redovisning examensarbete - ForshagaAkademin

Studerande på Sportfiskeakademins YH år 2, har genomfört sina redovisningar i kursen examensarbete! Det har varit många olika områden som behandlats som till exempel betesbyggnad, tävlingsfiske, friskvård och sportfiske, väggtrummor, digital avkoppling och sportfiske, film Ammarnäs -flugfiske och historia. För att nämna några! Alla redovisningar har varit intressant och många intressanta diskussioner pågick under dessa redovisningar.