Sportfiskeakademins 1:or avslutar läsåret - ForshagaAkademin

Sportfiskeettorna har haft skolavslutning. Elever och vårdnadshavare bjöds på sommarfika och fick en genomgång av skolåret som gått samt stipendieutdelning. Därefter så informerades det om hur åk 2 är upplagt, speciellt med tanke på elevernas start med fjällvecka till hösten, som de redan nu håller på att planeras inför.

Nu önskar skolan eleverna ett gott sommarlov och praktiktid 🙂