Sportfiske 1 på löjmete och exkursion i Klarälven - ForshagaAkademin

Eleverna i sportfiske1 var i tisdags ute på löjmete och exkursion i Klarälven.

Ett av syftena med löjmetet är att vi ska ha betesfisk till kommande laxtrollingpass men det ger också eleverna en grundläggande inblick i mete som sportfiskemetod. Lektionen började med att de fick grundläggande teori hur mete efter de vanligaste metfiskar går till, för att sedan mer i detalj hur mete efter löja går till. Därefter fick de tillverka varsitt metetackel för att fiska med.

Vi åkte sedan in till inre hamnen i Karlstad för att fiska och där hade eleverna en riktigt kul och uppmärksammad lektion. Det var många som stannade till och frågade eleverna om vad och hur de fiskade. Skepparen på båten Stella Polaris öppnade båten för att eleverna skulle nå ut bättre till löjorna. Gruppen på förmiddagen hade det bästa fisket då löjorna var riktigt i farten och jagade aktivt och ytligt.

Syftet med exkursionen i Klarälven var att genomföra fältundersökningar av växt- och djurlivet samt reflektera över avrinningsområdets inverkan på ett vattensystems karaktär. Eleverna hittade bland annat vattenskinnbaggar, nymfer av jungfrusländor, larver dykare, bäcksländor, vattenkvalster, snäckor och fiskyngel.