Ansök till Gymnasiet - ForshagaAkademin

Ansök till våra Gymnasie­utbildningar

Ett kunskapscenter

Hur söker du till våra gymnasie­utbildningar?

Alla elever i årskurs 9 i hela Sverige, och övriga Norden, kan och har rätt att söka till ForshagaAkademin.
Vi har riksintag på Hundsport, Viltvård, Äventyrsturism och Sporthandel.
På Sportfiskegymnasiet har vi riksrekrytering.

Det finns två olika sätt att söka till oss:

  • Ansökan via gymnasievalssidor online t.ex. Dexter, Indranet m.fl. Till dessa sidor får du inloggningsuppgifter via din SYV / skola.
  • Ansökan lämnas på papper till din SYV.
    Specifik ansökningsblankett får du av din SYV innan gymnasievalet.

OBS! Kolla med din studievägledare när det är sista ansökningsdag för just din skola/kommun.

Eventuellt omval kan göras fram till i början av maj samma år. Kontakta din SYV för att få hjälp med omvalet! Vill du söka till Yrkeshögskolan hittar du information om här.

Din studie- och yrkesvägledare skickar din ansökan till närmaste antagningsenhet alternativt till:

Karlstad/Hammarö gymnasieförvaltning
Elevantagningen
651 84 Karlstad

OBS! UPPLEVER DU PROBLEM MED ATT SÖKA TILL OSS VIA NÄTET – RING 054-53 61 00

Ansökningskoder

För att se ansökningskoder för respektive utbildning – Klicka på

Hundsport­gymnasiet

För elever som bor i Värmland: NBDJU samt AN63 (Skolkoden för ForshagaAkademin)

För elever från övriga Sverige: NBDJU samt 1763

Äventyrsturism

För elever som bor i Värmland: NBSKO samt AN63 (Skolkoden för ForshagaAkademin)

För elever från övriga Sverige: NBSKO samt 1763

OBS! Under profilval väljer du Äventyrsturism.

Sporthandels­gymnasiet

För elever som bor i Värmland: HAHAN samt AN63 (Skolkoden för ForshagaAkademin)

För elever från övriga Sverige: HAHAN samt 1763

Idrottsprofiler

Idrottsprofil är ett tillval inom det individuella valet.
Du kan välja en idrottsprofil på samtliga gymnasieutbildningar på ForshagaAkademin.
För att få mer information om idrottsprofilens upplägg på respektive utbildning, kontakta rektor Fredrik Ernfridsson

För dig som vill söka någon av våra idrottsprofiler INNEBANDY eller HOCKEY:

Förutom att söka till våra gymnasieutbildningar via blankett eller webbsida för gymnasieval ska du skicka ett mail med ditt namn samt vald idrottsprofil till rektor Fredrik Ernfridsson

Viltvårdsgymnasiet

För elever som bor i Värmland: NBSKO samt AN63 (Skolkoden för ForshagaAkademin)

För elever från övriga Sverige: NBSKO samt 1763

OBS! Under profilval väljer du Viltvård.

Sportfiskegymnasiet

För elever som bor i Värmland: NBVATV0R samt AN63 (Skolkoden för ForshagaAkademin)

För elever från övriga Sverige: NBVATV0R samt 1763

Vi erbjuder också ett antal PRIV-platser

IMPRONBSKO-AN63 – Naturbruk Viltvård / Äventyr
IMPRONBDJU-AN63 Naturbruk Hundsport
IMPRONBVAT-AN63 Naturbruk Sportfiske
IMPROHA-AN63 – Sporthandel

SYV-Info

Vid ForshagaAkademin studerar ca 250 gymnasieelever från ca 120 kommuner i Sverige. Många av dessa flyttar till Forshaga/Deje under sin gymnasietid. Nedan har vi samlat lite praktisk information i kortform om studietiden vid ForshagaAkademin.

l

Ansökan

Alla elever i årskurs 9 i hela Sverige (och övriga Norden) har rätt att söka till ForshagaAkademin då vi är en friskola och därmed har riksintag.

Det spelar ingen roll om det finns motsvarande utbildning närmare hemkommunen. Information om hur man söker till oss hittar du här.

Avgifter

Gymnasieutbildningarna vid ForshagaAkademin är kostnadsfria. De utbildningsresor som genomförs är också gratis. Vid skolan finns all nödvändig specialutrustning (till exempel idrottsmaterial, fiskeutrustning, vapen osv) för respektive utbildning. Däremot bör man som elev ha bra utekläder och rejäla skor då mycket verksamhet sker utomhus. Via skolans samarbetspartners erbjuds inköp av specialutrustning till rabatterade priser.

Inackorderingsbidrag / Studiebidrag / Boendestipendium

Vi har riksintag på fyra av våra gymnasieutbildningar; Sporthandel, Hundsport, Viltvård och Äventyrsturism. Det finns därför möjlighet att söka inackorderingstillägg eller boendestipendium. Läs mer om detta under fliken boendestipendium.

Sportfiskegymnasiet är riksrekryterande och eleverna är därmed garanterade inackorderingsbidrag enligt CSNs regelverk.

Alla gymnasielever har rätt till studiebidrag som betalas ut av CSN.

CSN Gymnasieutbildning

Nedan finns information om hur finansieringen fungerar när du är elev eller student vid ForshagaAkademin.

Studiestöd
Från och med kvartalet efter att eleven fyllt 16 år utbetalas studiebidrag.
Studiebidraget är på samma belopp som barnbidraget och utbetalas under 10 månader per läsår den sista bankdagen i månaden fr.o.m. september.

Läs mer om studiebidraget hos CSN (Centrala Studiestödsnämnden).

Studiebidrag är inget bidrag man behöver söka utan detta sköts genom att skolan rapporterar in eleverna till CSN (Centrala Studiestödsnämnden) i början av varje läsår.

Inackorderingsbidrag eller boendestipendium?
Sportfiskegymnasiet är riksrektryterande och du är därmed garanterad inackorderingsbidrag.

Av de elever som läser Sporthandels-, Hundsport-, Äventyrsturism- eller Viltvårdsgymnasiet, som har riksintag har de flesta rätt till inackorderingstillägg. För de som inte har rätt till inackorderingstillägg garanterar vi ett boendestipendium på motsvarande belopp. Läs mer om detta under Boendestipendium

Försäkringar
Alla elever som går på skolan är försäkrade med en olycksfallsförsäkring som skolan bekostar. Denna försäkring gäller dygnet runt.

Gör din PRAO hos oss!

Ännu mer nyfiken på våra utbildningar?

Vi på ForshagaAkademin tar gärna emot dig som prao-elev om du är intresserad av någon av våra utbildningar.

Inför gymnasievalet är det mycket som ska stämma! Du kanske väljer mellan olika program och olika skolor. Om du funderar på ForshagaAkademin kanske det dessutom betyder att du måste flytta hemifrån. Ett bra sätt att ta reda på om vår skola är rätt för dig är att du kommer och praoar på den utbildningsinrikting du är intresserad av.

Som prao-elev hos oss erbjuds du att delta i den ordinarie undervisningen och på de utbildningsaktiviteter som pågår.

Du får bo gratis i en av våra övernattningslägenheter och gratis äta skollunch med våra elever. Vi kommer gemensamt överens om hur länge du ska vara hos oss.Hör av dig i god tid inför din prao så vi kan förbereda din tid hos oss på ett bra sätt! Välkommen!

Ta kontakt med skolan via telefon, 054-53 61 00 alt e-post för att söka plats!

Skulle du bara vilja komma och besöka skolan går det också bra, i första hand har vi Öppet Hus, men det går också att boka ett personligt besök! Ring 054-53 61 00 för mer information.