Provfiske – en metod för hållbar förvaltning - ForshagaAkademin

Sportfiskeakademins gymnasister i åk 3, samt Yrkeshögskolans studerande åk 2, har ett nu ett undervisningsblock i provfiskemetodik. Studerande arbetar efter; planering – genomförande – utvärdering. Det går ut på att lära sig myndigheters krav på utförande, i att samla in fältdata från vattenmiljöer för dokumentation och därefter tolkning av resultat. Studerande genomför dels ett provfiske med nät i sjö och ett elfiske i strömmande vatten. Just nu sammanställs data och en provfiskerapport arbetas fram.