Nyhetsarkiv FA - ForshagaAkademin

Nyhetsarkiv

Flugbindning för kommande fiskeäventyr

Nu så här under vintersäsong, med snö och is, så kan man passa på att binda flugor inför kommande flugfiskesäsong. Och det är just vad sportfiskeakademins årskurs 1 gör just nu. Eleverna har startat arbetsmomentet med genomgång av hur rinnande vattnets ekologi...

läs mer

Branschdag på Viltvårdsgymnasiet

Branschdag på Viltvård Det händer mycket på skolan på lördag. Förutom att vi har öppet hus så arrangerar våra viltvårdselever Pontus och Oscar i åk 3 en branschdag med fokus på jakt. Dagen vänder sig till både ungdomar och vuxna som är intresserade av...

läs mer

Spännande föreläsningar

Senaste tiden har föreläsningarna duggat tätt på äventyrsutbildningen. Först ut var Linda Åkerberg. Hon vandrade 2015 hela Pacific Crest Trail i USA, 428 mil på 175 dagar, nästan helt utan erfarenhet. Hennes budskap var att vem som helst kan klara nästan vad som helst...

läs mer

Studiebesök kau och reningsverket

Under tisdagen var Sportfiske årskurs ett på studiebesök vid Karlstads universitet och reningsverket i Forshaga. På universitetet fick eleverna lyssna på föreläsningar om musslor och öring, fiskpassage, stabila isotoper och vinterekologi. Dessutom gavs en presentation...

läs mer

Landlax

YH 1 och YH 2 har genomfört ett landfiskepass efter lax i Vättern, fisket bedrevs på Vätterns östra strand. Passen präglades av stark vind och ihärdiga studenter. Landfiske efter lax är ett fiske som ofta tär på tålamodet och fisket kommer ofta igång plötsligt och är...

läs mer

Sumering metespåret

De elever i årskurs 3, som valt mete, har fördjupat sina kunskaper i: lyftmetoden efter tex braxen feederfiske efter tex braxen bottenmete efter lake Under hösten så har eleverna i skolan övat på riggar och metodik för olika målfiskar/metod. Metepassen har genomförts...

läs mer

Isfiskeguidning med åk 2

Tisdagen den 21 November genomförde sportfiskeeleverna i årskurs 2 en guidning för språkintroelever. Den ursprungliga planen var att guidningen skulle genomföras med metoderna spinnfiske och flugfiske efter Regnbåge och Öring i Lilla Örnäs. Vädrets makter satte dock...

läs mer

Älgjakt med åk 2 och 3

Under två dagar i vecka 44 jagade elever i åk 2 och 3 älg i Hasselfors. Jakten är för några treor en övning i jaktarrangemang där de håller i allt från planering, jaktledning och matlagning. Även några utav oss lärare hade förmånen att få delta och även skjuta om...

läs mer

Sportfiskeakademins höstfiskevecka

Under v. 43 genomfördes Sportfiskeakademin höstfiskevecka. Utbildningsmomentet startades med att eleverna i årskurs 1, under lektionstid diskuteras sportfiskemetoderna, jiggfiske efter abborre, trolling efter gädda, flugfiske efter regnbåge samt planering för säkert...

läs mer

Gott om rådjur på skolans jaktmark

Under tisdagen skördade åk 2 hos oss på Viltvårdsgymnasiet frukterna utav ett flerårigt arbete med att skapa en livskraftig och stor rådjursstam. Avskjutningsmässigt har inte planerna ändrats något de senaste åren men att det skjuts så många som 8 rådjur på ett och...

läs mer