Nyhetsarkiv YH Fiske och Jaktguide - ForshagaAkademin

Nyhetsarkiv YH Fiske- och Jaktguide

YH i Glaskogen

V.39 åkte YH till Glaskogen inom ramen för kurserna Utelivsteknik, Säkerhet inom guideyrket och Professionell Fiskeguide. Det innebar vandring och kanotpaddling i Naturreservatet Glaskogen i västra Värmland. Studenterna fick prova på att sova i tält och provisoriska...

läs mer

Redovisning Examensarbete YH

Studerande på Forshagaakademins YH-utbildning inom jakt och sportfiske, har nu genomfört sin muntliga presentation av examensarbeten. Den studerande har under utbildningen valt att studera ett avgränsat område. Ett urval på rubriker är: ”Åtgärd av vandringshinder i...

läs mer