Jag ska läsa Viltvård - ForshagaAkademin

JAG SKA LÄSA VILTVÅRD

 

Välkommen som ny elev på ForshagaAkademin

På denna sida har vi samlat information som är viktig både för dig som är ny elev och för dig som är vårdnadshavare.
Här kan du läsa om din kommande skolstart och första tid på skolan.

OBS! Glöm inte att tacka ja till din plats via inloggningen från Gymnasieantagningen. Har du frågor angående dina inloggningsuppgifter kontakta 054-540 00 00 eller maila elevantagningen@karlstad.se

Introdagar på Viltvårdsgymnasiet

Välkommen till Viltvårds introdagar som kommer att ge elev och vårdnadshavare en introduktion
i hur det är att studera, leva och bo i Forshaga!

Tanken med introhelgen är att både elev och vårdnadshavare bekantar sig med vår skolmiljö, personal och boende och därför är det viktigt att minst en vårdnadshavare närvarar denna helg. Vi tror att det finns en oerhört stor vinning i att vårdnadshavarna lär känna varandra i elevernas gemensamma boenden, att man tillsammans (elev och vårdnadshavare) får samma information och att detta i sin tur leder till en ökad trygghet för alla.

Tid & plats:
Lördag 17/8 Inflyttning i elevboendet. Nyckelutlämning och rumskontrakt mellan 12-16 på Bruksgatan 11B, Forshaga.
kl 16-17 Boendeinformation på skolan i sal Hugget/Vaket, i skolans huvudbyggnad “Knipan”.
Söndag 18/8 kl 13:00 – upprop vid Viltpaviljongen.
ca 14:00 – gemensam lunch
Måndag 19/8 – onsdag 21/8 – Introdagar
Torsdag 22/8 – fredag 23/8 – Lediga

Boende: Vårdnadshavare kan välja att bo tillsammans med eleven i elevboendet under helgen alt. hitta annan logi.

Mat: Gemensam lunch för elever och vårdnadshavare på söndag. Övrig mat under helgen ordnar man själv med i boendet under helgen. All mat ingår för eleven under introdagarna.

Övrigt: Mer information om boendet och nyckelutlämningen skickas ut innan skolstart.

För mer detaljerat schema och utrustningslista för introdagarna – KLICKA HÄR

______________________________

Kontaktperson inför skolstart och introdagar:
Mathias Gärdestam
E-post: mathias.gardestam@forshagaakademin.se
______________________________

Digitala blanketter och kontrakt – viktig info! 

För att ForshagaAkademin på bästa sätt ska kunna ta emot en ny elev så vill vi att ni fyller i ett antal blanketter.
Blanketterna och kontraktet mailas till er efter att ni fyllt i ”Anmälningsformulär skolstart” i det gröna fältet nedan.

Skolans elevhälsa vill att ni fyller i och signerar följande blanketter:
– Födoämnesintyg
Information till specialpedagogen
Vänligen fyll i dessa blanketter senast 8 augusti.

På skolan jobbar vi med iPads i undervisningen. Skolans it-avdelning vill att ni läser och signerar följande kontrakt:
– Kontrakt iPad 
(Detta kontrakt administreras vid ett senare tillfälle. Vi ber om ursäkt för fördröjningen.)

Efter dina digitala signaturer skickas kopior till angiven mail. Har du problem att fylla i dessa digitala blanketter – maila oss på info@forshagaakademin.se 

Anmälningsformulär skolstarten

Fält markerade med * är obligatoriska

Elevens namn *

Program *

Mobilnummer *


Vårdnadshavare *

Epost *

Mobilnummer *


Antal deltagare (elev + vårdnadshavare) vid skolstart *

Specialkost *
JaNej

Om ja, specificera

Övrig information, mediciner, allergier osv som vi bör veta inför skolstarten.

Vårdnadshavares behov av specialkost


Denna sida är skyddad av reCAPTCHA. Googles Sekretesspolicy och
Användarvillkor gäller.

Info om boende och boendebokning

Det boende som vi kan erbjuda är basmöblerade tvåor eller treor som man delar med en eller två andra studerande. Man får varsitt rum och delar på kök och toalett. Hyran är baserad på 9 månader, d.v.s. 3 månader är hyresfria (juni, juli och augusti) och ligger på ca 3350 kronor per person och månad. Boendebokningen kommer du till via knappen här nedanför, där finns ett bokningsformulär som du fyller i.

På hemsidan under menyn ”Boende och Fritid” / GY Boendeinfo hittar du även information om skolans boendekontrakt och du kan läsa mer om möbler etc. i boendet. 

OBS! Boka elevboendet senast söndagen den 21 juli. I början av augusti kommer ett mail som bekräftar bokningen.

P.g.a. begränsat antal elevlägenheter kan vi ej erbjuda boende för elever från Forshaga kommun samt närliggande områden i kranskommunerna.

Info om elevens ekonomi, CSN, studiemedel m.m.

Studiebidrag och Inackorderingstillägg
För att finansiera utbildningen får du som gymnasieelev studiebidrag från CSN. Ansökan om studiebidrag sker automatiskt när du börjar på skolan. Det finns även möjlighet att söka inackorderingstillägg hos CSN. Storleken på inackorderingstillägget beror på hur långt ifrån utbildningsorten du bor. För mer information om inackorderingstillägget besök CSN:s hemsida, csn.se

OBS! Det är viktigt att du söker inackorderingstillägg omgående, ansökningsblankett bifogades i det välkomstbrev du fått från oss. Skicka din ansökan till oss senast den 4 augusti:

Skicka din ansökan om inackorderingstillägg till oss: 
ForshagaAkademin
ref: Erika Järvholm
Industrileden 5 B
667 32 Forshaga
.

Vi skriver under ”Intyg från hyresvärd” och skickar sedan vidare ansökan till CSN.

Boendestipendium
Om du får avslag på din ansökan om inackorderingstillägg från CSN så kan du söka ett garanterat boendestipendium via skolan och våra branschföretag. Detta stipendium är på samma belopp som du skulle ha fått från CSN. Skicka kopia på CSNs beslut snarast möjligt till skolan.

Om du har frågor kring elevens ekonomi eller skolans boendestipendium kontakta gärna skolans ekonomichef :
Erika Järvholm
Tel: 010-1516223
E-post: erika.jarvholm@forshagaakademin.se

Allmän information om att vara ny elev på skolan

Att börja i en ny skola är alltid en omställning. Man är fylld av frågor och förväntningar. Att skolgången dessutom innebär att man flyttar till ett eget boende många mil från hemmets trygga vrå, innebär ytterligare prövningar men också möjligheter. Här har vi samlat information som är bra för dig att ha koll på inför skolstart.
Klicka på plus-tecknet för att läsa mer under respektive rubrik
Fritid & fritidsvärdar
På ForshagaAkademin finns det fyra fritidsvärdar anställda. De jobbar för att skapa en miljö där alla ska trivas och känna sig trygga. De vill också medverka till en bra fritid genom att arrangera aktiviteter och att hjälpa elever in i det lokala föreningslivet.
Vi har öppen verksamhet på skolan till ca kl. 22.00 måndag – söndag .
I fritidsvärdarnas arbetsuppgifter ingår även tillsyn i boendet kvällar och helger.
Coachsystemet
För att eleven ska uppleva trygghet under skoltiden har varje elev en coach att vända sig till.
Coachen ska vara väl insatt i elevens studie-, sociala- och fritidssituation och fungera som en länk mellan hemmet och skolan.
Portalens stödverksamhet
På ForshagaAkademin finns en stödverksamhet som kallas Portalen.
I Portalen arbetar en specialpedagog och ett antal lärare som resurser. De hjälper elever med behov utifrån en individuell plan. Portalen har också plats för de elever som kan behöva extra mycket lugn och ro när de arbetar. Det finns även en hel del tekniska hjälpmedel som man kan ha hjälp av om man har läs- och skrivsvårigheter / dyslexi.
Elevhälsa
I skolans elevhälsa ingår skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog och rektor.
Livet som elev
Det finns olika situationer och svårigheter man kan möta då man tar ansvar för sitt eget boende och sina studier. Överlag fungerar dock detta väldigt bra, vilket märks på att endast ett fåtal elever väljer att sluta på skolan i förtid. Exempel på sådant som kan dyka upp är:

 

– Hemlängtan
Det är ytterst få av våra elever som helt klarar sig från hemlängtan då den första känslan av nyhetens behag har lagt sig och man kommer in i vardagen.  Men hemlängtan brukar gå över och vi jobbar för att ha en trivsam och familjär stämning här på skolan.

– Boendet
För att kunna bo i elevboendet så måste man tänka igenom vissa praktiska delar innan skolstart. Då man delar lägenhet med en eller två skolkamrater är det viktigt att tänka på att;

  • Man måste ta hänsyn till varandra och vara beredd att kompromissa
  • Städa, diska, slänga sopor, tvätta kläder och dylikt
  • Göra matinköp, kunna laga enklare måltider

– Alkohol
Det förekommer ibland fester med inslag av alkohol även om det finns förbud mot detta. Då skolan får kännedom om detta kontaktas föräldrarna. Det är också så att eftersom föräldrar finns på avstånd är kompistrycket större och den sociala situationen mer sårbar när det gäller relationer av olika slag. Särskilda villkor gäller i boendet. Skolan har nolltolerans mot alkohol och droger.

– Studiesvårigheter
Studierna på ForshagaAkademin kräver självständighet när det gäller att ta ansvar för såväl planering av studier och läxläsning som boende och fritid. En god samverkan mellan vårdnadshavare, eleven och skolans elevstöd är avgörande för att eleven ska få en positiv och givande studiesituation.

– Sjukdom
Vid sjukdom har skolan endast möjlighet att skjutsa vid akuta fall. Vid övriga besök inom sjukvården får man använda sig av allmänna kommunikationsmedel.

– Hur skolan jobbar kring dessa frågor
Skolan vill ha ett bra samarbete med dig som förälder/vårdnadshavare om dessa situationer uppstår kring ditt barn. Om du har funderingar, kontakta oss gärna.

Värmländsk ordlista

På ForshagaAkademin går elever från hela Sverige och även övriga nordiska länder. Mixen av elever skapar en härlig stämning och i skolans korridorer hörs en mängd olika dialekter.

Som nyinflyttad i Forshaga kan det dock vara skönt med lite hjälp för att förstå den tjusiga värmländska dialekten.

Här är en användbar ordlista 😀

VÄRMLÄNDSKA – SVENSKA
Jämt      Bara
Töla       Prata
Möe       Mycket
Möra      Morgon
Körv       Korv
Sööv      Sovit
Könsti     Konstig
Stri         Tjata
Hövve    Huvud
Knövvli   Krånglig
Gerräj     Ge dig!
Tännera  Tänderna
Pöse       Påse
Föggel    Fågel
Fölk        Folk
Fesk       Fisk
Dret        Skit
Imöra      Imorgon
Tia           Tiden