Jag ska läsa Sportfiske - ForshagaAkademin

JAG SKA LÄSA SPORTFISKE

 

Välkommen som ny elev på ForshagaAkademin

På denna sida har vi samlat information som är viktig både för dig som är ny elev och för dig som är vårdnadshavare.
Här kan du läsa om din kommande skolstart och första tid på skolan.

OBS! Antagningsbesked skickas ut från Karlstad/Hammarö gymnasieantagning första veckan i juli.

Om du har några frågor om det du läser här – kontakta oss gärna på skolans växel 010-15 16 200 eller skicka ett mail med din fråga på info@forshagaakademin.se.

Info om upprop och utbildningsstart

Vi önskar dig och dina vårdnadshavare välkomna till SportfiskeAkademins utbildning!

Information till elever:
Utbildningen startar fredagen den 17 augusti kl 09:30 i sal Hugget/Vaket, ForshagaAkademin.
Du kommer att börja din utbildning med en introduktionshelg 17-19 augusti.
Tanken är att du och dina vårdnadshavare under denna tid ska få bekanta er med utbildningen, boendet, fritiden samt skolans personal och lokaler.

Information till vårdnadshavare:
Vi vill gärna att minst en vårdnadshavare per elev är med under introduktionshelgen den 17-19 augusti.

Boende:
Elever och vårdnadshavare kommer att bo i elevboendet fredag och lördag natt.
Då ska ni diskutera med andra vårdnadshavare/elever om hur ni vill att elevboendet ska fungera!

Mat:
Vårdnadshavare erbjuds att äta lunch med eleverna på fredag i skolmatsalen till ett pris av ca 70 kr/person.
Detta betalas kontant på plats.

På lördag bjuder vi på enklare lunch och middag. Middagen äter vi vid skolans tjärn.
All annan mat får ni ordna själva, och ni kan tillaga denna mat i elevboendet.

OBS! Ta med dig skolmaterial: kollegieblock (rutiga och linjerade), pennor, sudd och linjal.
______________________________

Kontaktperson inför skolstart och introhelg:
Anne-Marie Larsson
E-post: anne-marie.larsson@forshagaakademin.se alt. tel: 010-15 16 232.
______________________________

För mer detaljerat schema och utrustningslista för introdagarna – KLICKA HÄR

______________________________

OBS!
Har du som elev behov av specialkost eller har du någon sjukdom som vi bör känna till (ex.vis diabetes eller en allergi som bör medicineras)?
Har även du som är vårdnadshavare behov av specialkost?
Vänligen meddela detta via anmälningsformuläret här nedanför!

Inför din skolstart: Information från skolans elevhälsa

För att ForshagaAkademin på bästa sätt ska kunna ta emot en ny elev så vill skolsköterskan och studiestödsverksamheten att vårdnadshavare / myndig elev svarar på ett antal frågor.
Efter att ni anmält er till skolstarten (via formuläret nedan) skickar vi ut två blanketter:
– “Födoämnesintyg”
– ”Information till specialpedagogen”

Dessa blanketter fyller ni i och signerar digitalt. Efter signatur skickas en kopia till vårdnadshavares mail.

Vänligen fyll i dessa blanketter senast 3 augusti.

Anmälningsformulär skolstarten ht-18

Fält markerade med * är obligatoriska

Elevens namn *

Program *

Mobilnummer *


Vårdnadshavare *

Epost *

Mobilnummer *


Antal deltagare (elev + vårdnadshavare) vid skolstart *

Specialkost *
JaNej

Om ja, specificera

Övrig information, mediciner, allergier osv som vi bör veta inför skolstarten.

Vårdnadshavare lunch fredag *
JaNej

Vårdnadshavares behov av specialkost[recaptcha]

Info om boende och boendebokning

Det boende som vi kan erbjuda är basmöblerade tvåor eller treor som man delar med en eller två andra studerande. Man får varsitt rum och delar på kök och toalett. Hyran är baserad på 9 månader, d.v.s. 3 månader är hyresfria (juni, juli och augusti) och ligger på ca 3100 kronor per person och månad. Boendebokningen kommer du till via knappen här nedanför, där finns ett bokningsformulär som du fyller i.

På hemsidan under rubriken GY Boendeinfo hittar du även information om skolans boendekontrakt och du kan läsa mer om möbler etc. i boendet.

OBS! Boka boendet senast söndagen den 22 juli.

I början av augusti kommer ett mail som bekräftar bokningen.

Info om elevens ekonomi, CSN, studiemedel m.m.

Studiebidrag och Inackorderingstillägg
För att finansiera utbildningen får du som gymnasieelev studiebidrag från CSN. Ansökan om studiebidrag sker automatiskt när du börjar på skolan. Det finns även möjlighet att söka inackorderingstillägg hos CSN. Storleken på inackorderingstillägget beror på hur långt ifrån utbildningsorten du bor. För mer information om inackorderingstillägget besök CSN:s hemsida, csn.se

OBS! Det är viktigt att du söker inackorderingstillägg omgående, ansökningsblankett bifogades i det antagningsbesked du fått.

Skicka din ansökan till oss: 
ForshagaAkademin
Industrileden 5 B
667 32 Forshaga
.

Vi skriver under ”Intyg från hyresvärd” och skickar sedan vidare ansökan till CSN.

Garanterat inackorderingstillägg
Eftersom Sportfiskegymnasiet är en riksrekryterande utbildning ”Särskild variant” är du som antagen elev garanterad inackorderingstillägg enligt CSN:s regler.

Om du har frågor kring elevens ekonomi kontakta gärna skolans ekonomichef :
Erika Järvholm
Tel: 010-1516223
E-post: erika.jarvholm@forshagaakademin.se

Allmän information om att vara ny elev på skolan

Att börja i en ny skola är alltid en omställning. Man är fylld av frågor och förväntningar. Att skolgången dessutom innebär att man flyttar till ett eget boende många mil från hemmets trygga vrå, innebär ytterligare prövningar men också möjligheter. Här har vi samlat information som är bra för dig att ha koll på inför skolstart.
Klicka på plus-tecknet för att läsa mer under respektive rubrik

Fritid & fritidsvärdar
På ForshagaAkademin finns det fyra fritidsvärdar anställda. De jobbar för att skapa en miljö där alla ska trivas och känna sig trygga. De vill också medverka till en bra fritid genom att arrangera aktiviteter och att hjälpa elever in i det lokala föreningslivet.
Vi har öppen verksamhet på skolan till ca kl. 22.00 måndag – söndag .
I fritidsvärdarnas arbetsuppgifter ingår även tillsyn i boendet kvällar och helger.
Coachsystemet
För att eleven ska uppleva trygghet under skoltiden har varje elev en coach att vända sig till.
Coachen ska vara väl insatt i elevens studie-, sociala- och fritidssituation och fungera som en länk mellan hemmet och skolan.
Portalens stödverksamhet
På ForshagaAkademin finns en stödverksamhet som kallas Portalen.
I Portalen arbetar en specialpedagog och ett antal lärare som resurser. De hjälper elever med behov utifrån en individuell plan. Portalen har också plats för de elever som kan behöva extra mycket lugn och ro när de arbetar. Det finns även en hel del tekniska hjälpmedel som man kan ha hjälp av om man har läs- och skrivsvårigheter / dyslexi.
Elevhälsa
I skolans elevhälsa ingår skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog och rektor.
Livet som elev
Det finns olika situationer och svårigheter man kan möta då man tar ansvar för sitt eget boende och sina studier. Överlag fungerar dock detta väldigt bra, vilket märks på att endast ett fåtal elever väljer att sluta på skolan i förtid. Exempel på sådant som kan dyka upp är:

 

– Hemlängtan
Det är ytterst få av våra elever som helt klarar sig från hemlängtan då den första känslan av nyhetens behag har lagt sig och man kommer in i vardagen.  Men hemlängtan brukar gå över och vi jobbar för att ha en trivsam och familjär stämning här på skolan.

– Boendet
För att kunna bo i elevboendet så måste man tänka igenom vissa praktiska delar innan skolstart. Då man delar lägenhet med en eller två skolkamrater är det viktigt att tänka på att;

  • Man måste ta hänsyn till varandra och vara beredd att kompromissa
  • Städa, diska, slänga sopor, tvätta kläder och dylikt
  • Göra matinköp, kunna laga enklare måltider

– Alkohol
Det förekommer ibland fester med inslag av alkohol även om det finns förbud mot detta. Då skolan får kännedom om detta kontaktas föräldrarna. Det är också så att eftersom föräldrar finns på avstånd är kompistrycket större och den sociala situationen mer sårbar när det gäller relationer av olika slag. Särskilda villkor gäller i boendet. Skolan har nolltolerans mot alkohol och droger.

– Studiesvårigheter
Studierna på ForshagaAkademin kräver självständighet när det gäller att ta ansvar för såväl planering av studier och läxläsning som boende och fritid. En god samverkan mellan vårdnadshavare, eleven och skolans elevstöd är avgörande för att eleven ska få en positiv och givande studiesituation.

– Sjukdom
Vid sjukdom har skolan endast möjlighet att skjutsa vid akuta fall. Vid övriga besök inom sjukvården får man använda sig av allmänna kommunikationsmedel.

– Hur skolan jobbar kring dessa frågor
Skolan vill ha ett bra samarbete med dig som förälder/vårdnadshavare om dessa situationer uppstår kring ditt barn. Om du har funderingar, kontakta oss gärna.

Värmländsk ordlista

På ForshagaAkademin går elever från hela Sverige och även övriga nordiska länder och till och med från Österrike och England. Mixen av elever skapar en härlig stämning och i skolans korridorer hörs en mängd olika dialekter.

Som nyinflyttad i Forshaga kan det dock vara skönt med lite hjälp för att förstå den tjusiga värmländska dialekten.

Här är en användbar ordlista 😀

VÄRMLÄNDSKA – SVENSKA
Jämt      Bara
Töla       Prata
Möe       Mycket
Möra      Morgon
Körv       Korv
Sööv      Sovit
Könsti     Konstig
Stri         Tjata
Hövve    Huvud
Knövvli   Krånglig
Gerräj     Ge dig!
Tännera  Tänderna
Pöse       Påse
Föggel    Fågel
Fölk        Folk
Fesk       Fisk
Dret        Skit
Imöra      Imorgon
Tia           Tiden