Välkommen som ny elev på hundsportgymnasiet och tre spännande år!

VÄLKOMMEN TILL HUNDSPORT!

Välkommen som ny elev på ForshagaAkademin

På denna sida har vi samlat information som är viktig både för dig som är ny elev och för dig som är vårdnadshavare.
Här kan du läsa om din kommande skolstart och första tid på skolan.

OBS! Glöm inte att tacka ja till din plats via inloggningen från Gymnasieantagningen.
Har du frågor angående dina inloggningsuppgifter kontakta 054-540 00 00 eller maila elevantagningen@karlstad.se

Information om skolstart och introhelg

Terminen startar med introdagar som kommer att ge elev och vårdnadshavare en introduktion i hur det är att studera, leva och bo i Forshaga! Tanken med helgen är att både elev och vårdnadshavare bekantar sig med vår skolmiljö, personal och boende. Vi tror att det finns en oerhört stor vinning i att vårdnadshavarna lär känna varandra i elevernas gemensamma boenden, att man tillsammans får samma information och att detta i sin tur leder till en ökad trygghet för alla.

Kan du som vårdnadshavare absolut inte delta bör du ordna med någon annan anhörig som är med.

Checklista & Viktiga datum:
Längst bak i antagningsbrevet finns en checklista med viktiga datum.
Använd gärna den för att hålla koll på allt inför skolstarten.
Både brev och program finns även att ladda hem nedan.

På den här sidan:

 • Bokar ni elevboende
 • Anmäler er till skolstart

Digitala kopior:
Hund Antagningsbrev ht 2021
Hund Program Intro ht 2021

Viktig information från skolhälsovården
Rekommendation gällande TBE-vaccination – Klicka här

__________________________________________________

Vi finns här för att underlätta för er och er skolstart. Tveka inte att kontakta oss.

Kontaktperson inför skolstart och introhelg:
Programansvarig Kerstin Andersson
E-post: kerstin.andersson@forshagaakademin.se

Kontakt allmänna frågor:
Skolans växel: 010 15 16 200
E-post: info@forshagaakademin.se

 

INFORMATION GÄLLANDE COVID-19:
P.g.a. Covid-19 och rådande smittspridning har vi följande restriktioner under introhelg och skolstart:
– Vid skolinformation/aktiviteter i skolans lokaler kan endast en vårdnadshavare per elev närvara.
Övrig familj är välkomna att vistas i elevboendet vid inflytt samt kan delta vid eventuella utomhusaktiviteter.
TÄNK PÅ ATT: Hålla avstånd, tvätta händer ofta samt självklart stanna hemma vid symptom på sjukdom.

 

Info om boende och boendebokning

Det boende som vi erbjuder är basmöblerade tvåor eller treor som man delar med en eller två andra studerande. Man får varsitt rum och delar på kök och toalett. Hyran är baserad på 9 månader per rum och person och ligger på ca 3500 kronor. Boendebokningen kommer du till via knappen här nedanför, där det finns ett bokningsformulär som du fyller i.

På hemsidan under menyn ”Boende och Fritid” / GY Boendeinfo hittar du även information om skolans boendekontrakt och möbler etc. i boendet. 

HUNDSTALLET
Här vistas din hund när du går i årskurs 1 och 2. Elev i årskurs 3 får välja om hon/han vill ha hunden kvar i hundstallet under dagarna eller i sin elevlägenhet. Hundbox i hundstallet hyr man för 200kr/mån.

OBS! Boka elevboende senast den 18 juli.
Besked om vem du kommer att bo tillsammans med kommer senast 1 augusti.

Anmälningsformulär skolstart

Fyll i ”Anmälningsformulär skolstart” senast söndag den 1 augusti. 

 

  Fält markerade med * är obligatoriska

  Elevens namn *

  Mobilnummer *


  Vårdnadshavare *

  Epost *

  Mobilnummer *


  Antal deltagare (elev + vårdnadshavare) vid skolstart *

  Specificera eventuell specialkost för elev

  Övrig information, mediciner, allergier osv som vi bör veta inför skolstarten.


  Denna sida är skyddad av reCAPTCHA. Googles Sekretesspolicy och
  Användarvillkor gäller.

  Digitala blanketter och kontrakt – viktig info! 

  För att ForshagaAkademin på bästa sätt ska kunna ta emot en ny elev så vill skolsköterskan och studiestödsverksamheten att vårdnadshavare alt. myndig elev svarar på ett antal frågor.

  Efter att ni anmält er till skolstarten (i gröna fältet ovan) mailar vi därför ut följande digitala blanketter: 

  – “Födoämnesintyg”
  – ”Information till specialpedagogen”

  Blanketterna mailas till er 2-3 augusti och ni fyller i och signerar dem digitalt. Efter signatur skickas en kopia till vårdnadshavares mail. Vänligen fyll i dessa blanketter senast 9 augusti.

  Ekonomi: CSN, studiebidrag & inackorderingstillägg

  Som gymnasieelev får du studiebidrag från CSN. Ansökan om studiebidrag sker automatiskt när du börjar på skolan. Det finns även möjlighet att ansöka om inackorderingstillägg hos CSN. Storleken/summan på inackorderingstillägget avgörs av hur långt ifrån utbildningsorten du bor. För mer information om inackorderingstillägget besök CSN:s hemsida, csn.se 

  OBS! Det är viktigt att du söker inackorderingstillägg omgående med ansökningsblanketten som finns bifogad i ditt antagningsbrev. Skicka din ansökan till oss senast den 1 augusti:

  ForshagaAkademin, ref: Erika Järvholm, Industrileden 5 B, 667 32 Forshaga
  Vi skriver under ”Intyg från hyresvärd” och skickar sedan vidare ansökan till CSN.

  Boendestipendium
  Om du skulle få avslag på din ansökan om inackorderingstillägg från CSN så skicka kopia på det beslutet snarast möjligt till skolan då vi kan erbjuda ett garanterat boendestipendium via våra branschföretag. Detta stipendium är på samma belopp som du skulle ha fått från CSN. 

  Om du har frågor kring elevens ekonomi eller inackorderingstillägget kontakta gärna skolans ekonomichef
  Erika Järvholm på tel: 010-15 16 223 eller e-post:
  erika.jarvholm@forshagaakademin.se

  Allmän information om att vara ny elev på skolan

  Att börja i en ny skola är alltid en omställning. Man är fylld av frågor och förväntningar. Att skolgången dessutom innebär att man flyttar till ett eget boende många mil från hemmets trygga vrå, innebär ytterligare prövningar men också möjligheter. Här har vi samlat information som är bra för dig att ha koll på inför skolstart.
  Klicka på plus-tecknet för att läsa mer under respektive rubrik
  Fritid & fritidsvärdar

  På ForshagaAkademin finns det fyra fritidsvärdar anställda. De jobbar för att skapa en miljö där alla ska trivas och känna sig trygga. De vill också medverka till en bra fritid genom att arrangera aktiviteter och att hjälpa elever in i det lokala föreningslivet.
  I fritidsvärdarnas arbetsuppgifter ingår även tillsyn i boendet kvällar och helger. 
  Bemanning:
  Måndag-söndag öppen verksamhet på skolan
  till ca kl. 22.00 
  Söndag-torsdag minst till klockan 22.00.
  Fredag och lördag minst till 02.00.

  Det finns alltid någon fritidsvärd på plats från och med klockan 16.00. Vi strävar efter att ha personal i tjänst från klockan 08.00 mån-fre.

  Coachsystemet
  För att eleven ska uppleva trygghet under skoltiden har varje elev en coach att vända sig till. Coachen ska vara väl insatt i elevens studie-, sociala- och fritidssituation och fungera som en länk mellan hemmet och skolan.
  Portalens stödverksamhet

  På ForshagaAkademin finns en stödverksamhet som kallas Portalen. I Portalen ingår specialpedagog, speciallärare och stödlärare.

  Elevhälsa
  I skolans elevhälsa ingår skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog och rektor.
  Livet som elev

  Det finns olika situationer och svårigheter man kan möta då man tar ansvar för sitt eget boende och sina studier. Överlag fungerar dock detta väldigt bra, vilket märks på att endast ett fåtal elever väljer att sluta på skolan i förtid. Exempel på sådant som kan dyka upp är:

  – Hemlängtan
  Det är ytterst få av våra elever som helt klarar sig från hemlängtan då den första känslan av nyhetens behag har lagt sig och man kommer in i vardagen.  Men hemlängtan brukar gå över och vi jobbar för att ha en trivsam och familjär stämning här på skolan.

  – Boendet
  För att kunna bo i elevboendet så måste man tänka igenom vissa praktiska delar innan skolstart. Då man delar lägenhet med en eller två skolkamrater är det viktigt att tänka på att;

  • Man måste ta hänsyn till varandra och vara beredd att kompromissa
  • Städa, diska, slänga sopor, tvätta kläder och dylikt
  • Göra matinköp, kunna laga enklare måltider

  – Alkohol
  Det förekommer ibland fester med inslag av alkohol även om det finns förbud mot detta. Då skolan får kännedom om detta kontaktas föräldrarna. Det är också så att eftersom föräldrar finns på avstånd är kompistrycket större och den sociala situationen mer sårbar när det gäller relationer av olika slag. Särskilda villkor gäller i boendet. Skolan har nolltolerans mot alkohol och droger.

  – Studiesvårigheter
  Studierna på ForshagaAkademin kräver självständighet när det gäller att ta ansvar för såväl planering av studier och läxläsning som boende och fritid. En god samverkan mellan vårdnadshavare, eleven och skolans elevstöd är avgörande för att eleven ska få en positiv och givande studiesituation.

  – Sjukdom
  Vid sjukdom har skolan endast möjlighet att skjutsa vid akuta fall. Vid övriga besök inom sjukvården får man använda sig av allmänna kommunikationsmedel.

  – Hur skolan jobbar kring dessa frågor
  Skolan vill ha ett bra samarbete med dig som förälder/vårdnadshavare om dessa situationer uppstår kring ditt barn. Om du har funderingar, kontakta oss gärna.

  Värmländsk ordlista

  På ForshagaAkademin går elever från hela Sverige och även övriga nordiska länder. Mixen av elever skapar en härlig stämning och i skolans korridorer hörs en mängd olika dialekter.

  Som nyinflyttad i Forshaga kan det dock vara skönt med lite hjälp för att förstå den tjusiga värmländska dialekten.

  Här är en användbar ordlista 😀

  VÄRMLÄNDSKA – SVENSKA
  Jämt      Bara
  Töla       Prata
  Möe       Mycket
  Möra      Morgon
  Körv       Korv
  Sööv      Sovit
  Könsti     Konstig
  Stri         Tjata
  Hövve    Huvud
  Knövvli   Krånglig
  Gerräj     Ge dig!
  Tännera  Tänderna
  Pöse       Påse
  Föggel    Fågel
  Fölk        Folk
  Fesk       Fisk
  Dret        Skit
  Imöra      Imorgon
  Tia           Tiden