Individanpassad Yrkesutbildning - ForshagaAkademin

VÄLKOMMEN TILL
individanpassad yrkesutbildning, IM

Individanpassad Yrkesutbildning vänder sig till elever som har svårt att hitta ett givande upplägg inom det vanliga upplägget på IM-programmet. Fokus ligger på ett individanpassat studieupplägg i nära samverkan med arbetslivet.

ALLAS RÄTT TILL DRÖMMAR

Större möjligheter för personer med funktionsvariationer att förverkliga sina drömmar. Det är med den utgångspunkten som ForshagaAkademin vi under 2021 startade utbildningen IM – individanpassad yrkesutbildning. Utifrån sina egna intressen ska fler få möjligheten att hitta en anställning på den öppna arbetsmarknaden.

INDIVIDANPASSAD STUDIEGÅNG

För att ge samtliga elever bästa möjliga förutsättningar individanpassas studiegången utifrån intresse och behov av stöd. I den mån det är möjligt läses grundämnen tillsammans med andra gymnasielever för att skapa en större känsla av sammanhang. Dessutom finns det ett individ- anpassat och klassrumsbaserat språkträningsupplägg tillgängligt. Detta är baserat på den väletablerade Karlstadmodellen.

Studiegången anpassas även efter den sektor där eleven har sina intressen. Inledningsvis handlar det om Handel & Service,
Djur & Natur samt Barn & Fritid.

STOR DEL PRAKTIK

En stor och viktig del av utbildningen är praktik hos ett företag i en bransch där eleven har sitt intresse. På APL-platsen är en pedagogisk resurs från skolan med för att skapa så bra förutsättningar som möjligt. Den pedagogiska resursen kommer att finnas med tills dess att värdföretaget och skolan anser eleven vara tillräckligt självständig.

Elev som tvättar håret på en kund

Intresseanmälan

  Jag är intresserad av:

  GYMNASIEUTBILDNING

  HundsportSportfiskeViltvårdÄventyrsturismIM individanpassad yrkesutbildning

  YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING

  Fiske- och Jaktguide

  Jag vill:
  gärna boka in ett besök
  veta mer om utbildningen
  få information om t.ex. prova-på-dagar, Öppna hus m.m.

  Denna sida är skyddad av reCAPTCHA. Googles Sekretesspolicy och
  Användarvillkor gäller.

  @individanpassadyrkesutbildning på Instagram

  Följ med i vardagen på Individanpassad Yrkesutbildning

  Program­innehåll

  Nedan kan du läsa om vilka kurser som ingår i utbildningen.
  Övergripande kurser, inriktningsspår samt APL och individanpassad språkträning.

  Övergripande kurser 600p

  Anpassas efter individens nivå

  • Matematik, 100p
  • Engelska, 100p
  • Svenska, 100p
  • Idrott & Hälsa, 100p
  • Estetisk verksamhet, 100p
  • Religionskunskap, 50p
  • Samhällskunskap, 50p
  • Naturkunskap, 50p
  APL

  Genomförs hos värdföretag som verkar inom bransch för valt inriktningsspår.

  Språkträning

  Individanpassad klassrumsbaserad språkträning och teckenspråk.

  Inriktningsspår 600p

  Exempel Handel & Service

  • Servicekunskap, 100p
  • Praktisk marknadsföring, 100p
  • Personlig försäljning 1, 100p
  • Personlig försäljning 2, 100p
  • Handel, specialisering, 100p
  • Branschkunskap inom handel & admin, 100p

  Exempel Djur och Natur
  Välj mellan:

  • Hund
  • Fiske
  • Jakt & Viltvård
  • Äventyrsturism

  PROGRAMBLAD

  Programblad för IM

  dina år på forshagaakademin

  ANPASSAD PLAN

  När eleverna börjar utbildningen upprättas en individanpassad studieplan, där även språkträning är en väsentlig del. Grunden är att alla elever ska ha svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, naturkunskap, religionskunskap och estetisk verksamhet i sin studieplan.

  Lärare ställer fråga till elever

  INTRESSET STYR

  Elevens studieplan riktas också mot den bransch som eleven är intresserad av. Just nu erbjuder ForshagaAkademin följande områden: Handel & Service,  Djur & Natur samt Barn & Fritid. Självklart kommer även praktikplats styras av vald bransch.

  Elev hjälper kund i sportbutik

  PRAKTIK (APL)

  Grundtanken är att varje elev ska ha praktik (APL) två dagar i veckan hos sitt värdföretag. En pedagogisk resurs från skolan kommer att fungera som ett stöd på APL-platsen tills dess att skolan och värdföretaget tillsammans bedömer att eleven är tillräckligt självständig.

  Elev pussar hund på nosen

  Ansök till Individanpassad yrkesutbildning

  Kontakta studie- och yrkesvägledare på den egna skolan alternativt ta kontakt direkt med ForshagaAkademin. För att få påbörja utbildningen krävs ett beslut från hemkommunen. Kostnaden för hemkommunen är IM-programmets elevpeng samt kostnaden för elevens pedagogiska resurs.

  APL (Praktik)

  Grundtanken är att eleverna ska ha APL två dagar i veckan hos sitt värdföretag.

  En pedagogisk resurs från skolan fungerar som ett stöd på praktikplatsen tills dess att skolan och värdföretaget bedömer att eleven är tillräckligt självständig.

  Christer Johansson, Ica-handare, tillsammans med deltagare från daglig verksamhet i Karlstad.

  Möjlighet att förverkliga drömmar

  Läs mer om utbildningen i media

  I december 2020 presenterade vi utbildningen genom pressmeddelande och en lokal presskonferens.
  Läs vårt pressmeddelande här

  SVT: Ny utbildning för unga med funktionsvariation
  NWT [+]: Ny gymnasieutbildning ska förverkliga fler drömmar
  VF [+]: Ny gymnasieutbildning för personer med funktionsvariationer
  SR (klartext): Ny utbildning ska ge funktionsnedsatta chans till jobb
  Tidningen Unik: Med dörren öppen mot jobb
  KH Aktuellt: Här är eleverna på nya individanpassade yrkesutbildningen

  Om utbildningen i media.

  boende och fritid i forshaga

  För elever som har behov av extra stöttning runt sin boendesituation krävs LSS-stöd som vårdnadshavare ansöker om från sin hemkommun.  ForshagaAkademin har ett eget elevboende för elever som inte bor i närheten av skolan.

   På ForshagaAkademin är en aktiv fritid viktig oavsett vilken gymnasieutbildning det gäller. Individuell yrkesutbildning är inget undantag. Skolans personal kommer att aktivt jobba med att integrera eleverna i ForshagaAkademins fritidsaktiviteter. 

  Flygbild över elevboendet i Forshaga