Hundsport vid Greyhound Park i Borås - ForshagaAkademin

Årskurs 1 och 2 besökte Greyhound Park i Borås under lördagen 7/10. Ett besök med mycket matnyttig kunskap om hundarna och sporten. Dagen avslutades med att på plats få vara med under en tävlingsdag – spännande!