Heldag om relationer och sociala medier - ForshagaAkademin

Onsdag vecka 15 hade hela ForshagaAkademin en temadag om ”Relationer och sociala medier”. Syftena med dagen var dels att vi skulle få prata kring normer som på många sätt påverkar hur vi uttrycker oss på nätet, dels att sprida kunskap om vilka lagar som gäller. Ett ytterligare syfte var att de ”digitalt infödda” och de ”digitala turisterna” skulle utbyta kunskap med varandra.

Dagen inleddes med en föreläsning av Beatrice Högå från Brottsförebyggande Centrum. Under föreläsningen fick eleverna många frågor att ta ställning till:

Efter föreläsningen jobbade vi i klasserna med med integritetsfrågor och diskuterade olika situationer som man kan hamna i på internet.

På eftermiddagen såg programmet olika ut i klasserna. Många klasser fick titta på filmen Disconnect där handlingen just utspelar sig kring den uppkopplade värld vi lever i och vilka konsekvenser det kan få på olika sätt.

Eleverna i Fiske1 gjorde korta filmer om vad som ger bra och vad som ger dålig status på nätet. Här kan ni se Olles, Liams, Christoffers och Elins film om status på nätet:

Resten av filmerna hittar ni på fiskeettornas klassblogg Tackla språket.

Foto: By Sofiaperesoa (Own work) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons