Flugfiske efter havsöring - ForshagaAkademin

Havsöringsfisket är en växande marknad för den blivande fiskeguiden. Antalet sportfiskare som utövar fisket har ökat längs västkusten i takt med en mer livskraftig öringstam. I kursen grundläggande jakt- och sportfiskemetodik får eleverna på yrkesutbildningen prova på de vanligaste jakt- och fisketeknikerna som sedan ligger till grund för ökad specialisering. I detta moment ingick teoretiska lektioner kring fisketeknik, havsöringens beteende och födoval samt hur man binder några av de vanligaste havsöringsflugorna. Det praktiska momentet utfördes längs kusten kring Strömstad.