Guidning sportfiske - ForshagaAkademin

Sportfiskeeleverna i årkurs 1 har nu genomfört sin första guidning. Denna gång så var gästerna två olika klasser elever från Grossbolsskolan Forshaga.

Sportfiskeeleverna har arbetat med guidningen enligt arbetsordningen, Planering – Genomförande och Utvärdering. I planeringsfasen så fördelas och bearbetas olika ansvarsområden som t.ex. säkerhet, fika och schema. Genomförandet var i detta fall mete med toppknutet spö. Bägge guidegrupperna hade tur med vädret och det fångades en del fisk. Gästerna var nöjda, fast ville så klart ha mer napp och fisk.

Nu återstår utvärdering för att analysera vad som funkat bra och vad som kan förbättras till nästa guidning. Vi på Sportfiskeakademin vill även passa på att tacka Grossbolsskolan som än en gång deltog på sportfiske 🙂