Guidning årskurs 2 - ForshagaAkademin

Sportfiskegymnasiet årskurs 2 har genomfört 3 guidningar nu på hösten, dessa guidningar har eleverna fått planera själva, eleverna har gjort en eventsplan som innehåller riskanalys, tidschema, målsättning, menyer, antal gäster och logistik.

Guidningarna fokuserade på flugfiske efter regnbåge efter önskemål från kunder.

Eleverna gjorde ett utmärkt jobb och kunde på ett pedagogiskt sätt lära ut och förklara grundläggande flugfisketeknik.

Guidning handlar ju också om mer än bara fiskekunskap, och här visade eleverna upp god socialkompetens och stort tålamod.