Flugfiske i fjällmiljöer - ForshagaAkademin

Årets elever i åk 2 har varit iväg på sin fjällfiskeresa. Under en vecka var elevernas ”undervisningslokaler” fjällmiljöerna i området runt Storsjö fiskecamp.

Klassen delades upp i två arbetsgrupper. Varje grupp har arbetat med fjällvandring, där de haft ansvar för navigation i fjällmiljöer, sin egen utrustning, lägerarbete samt sportfiske i högfjället. Det andra arbetsområdet har varit flugfiske i strömmande vatten, där fokus har varit på torrflugfiske, uppströms nymffiske, samt checknymffiske.

Vädret var under veckan mycket varierande, med både sol, regn, varmt och kallt. Alla elever fick fisk och fjällvandringen fungerade bra.

I år så uppmärksammades följande personer:

Tobis Landström, årets kämpe.

August Kjearholm, årets fjällöring.

Anton Berglund, årets största fisk.

Vi tackar Flydressing för fina priser 🙂