Examen för Yh Fiske- och jaktguide - ForshagaAkademin

STORT GRATTIS säger vi till våra Yh-studenter som efter två års studier på Fiske- och jaktguide nu tagit examen!
Klassen går en ljus framtid till mötes och majoriteten av studenterna går ut med jobb.

Stort grattis också till våra stipendiater från avgångsklassen; Erik Sjödin (SportfiskeAkademins stipendium), Carl-Johan Olsson (stipendium från iFiske) och Christoph Schultess (stipendium från Abu Garcia).