Drevjakt i Hasselfors - ForshagaAkademin

Under veckoslutet har elever från åk 1 och delar av åk 2 varit med och gått drev efter älg i skogarna runt Svartå. Drevjakten anordnas av företaget Ekosafari och hålls för ett tyskt pappersbolag. Drevjakten är en del av ett samarbete mellan vår skola och Ekosafari där vi bistår med drevkarlar och passröjning mot att få jaga älg på markerna vid ett senare tillfälle. Utöver erfarenheter och kunskaper om att gå drev får också våra elever insyn i hur professionella jaktarrangemang fungerar.

Resultatet var gott! Totalt 14 älgar efter två dagars drev.